09-03-2022

Cyberspieken voor politici

Begin 2021 had Jeroen Gaiser het idee om – op persoonlijke titel – landelijke politici te ondersteunen met cyberspiekbriefjes. Verschillende Nederlandse privacy- en cybersecurityexperts hebben geholpen om deze spiekbriefjes te maken. ECP werkte graag mee en onder de paraplu van veiliginternetten.nl ontstond www.cyberspiekbrief.nl. Het project is af en klaar voor gebruik.

De verantwoordelijkheid voor het creëren en behoud van een veilige digitale samenleving ligt bij een heleboel stakeholders, waaronder bestuurders en politici. Ze hoeven niet alles te weten of te snappen maar enige basiskennis, ook over de meest veelvoorkomende termen, is tegenwoordig wel een must. De cyberspiekbriefjes zijn een geweldig hulpmiddel om snel kennis op te doen, het debat goed voor te bereiden of voor het opstellen van een speech.

De wereld zag er tijdens het maken van de spiekbriefjes anders uit. Recente ontwikkelingen in de Oekraïne laten zien dat een veilig digitaal domein, ook in geopolitiek opzicht, essentieel is voor een veilige maatschappij.

De cyberspiekbriefjes zijn nu vooral gericht op de landelijke politiek, maar kunnen gemakkelijk worden aangepast naar de eigen context: van paprika-teler tot multinational. Ook het template is op de site te vinden voor eenvoudig hergebruik.

Wij danken Jeroen voor dit bijzondere initiatief en dank aan alle experts die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van dit mooie resultaat, een schoolvoorbeeld van goede samenwerking.

De cyberspiekbriefjes worden aangeboden aan de Digitale Binnenhof Academy, het neutrale kenniscentrum waar politici en fractieleden objectieve kennis aangeleverd krijgen over de werking van de digitale samenleving.

Tegen iedereen die al even wil spieken over cybersecurity zeggen we vanaf nu: ga naar www.cyberspiekbrief.nl

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig