02-07-2020

Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 2020

Op 29 juni jl. is het Cybersecurity Beeld Nederland (CSBN) 2020 uitgekomen. Jaarlijks publiceert de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in nauwe samenwerking met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) de staat van Nederland op het gebied van cybersecurity. Er wordt teruggekeken op de afgelopen periode, trends worden gesignaleerd en er wordt vooruit gekeken op toekomstige ontwikkelingen. 

De belangrijkste boodschappen uit het CSBN 2020 zijn de volgende:

  1. De digitale risico’s zijn onverminderd groot en niet fundamenteel veranderd;
  2. Digitale risico’s staan niet los van andere risico’s;
  3. Vergroting weerbaarheid is het belangrijkste instrument maar nog niet overal op orde.

Een bekend verhaal? Daarom niet minder belangrijk. Digitale weerbaarheid is een van de speerpunten van het cluster ‘digitale veiligheid en vertrouwen’ waar ECP samen met publieke en private partijen hard aan trekt en de schouders onder zet. Denk aan het platform Veiliginternetten.nl, bedoeld voor iedereen met vragen over veilig gebruik van internet. Zij hosten onder andere campagnes van de overheid zoals ‘eerst checken dan klikken’ en ‘doe je updates’. Een ander voorbeeld is de bewustwordingscampagne Alert Online, waarbinnen vele organisaties zich tijdens de oktober cybersecuritymaand inzetten op het vergroten van kennis en het stimuleren van cybersecure gedrag. Benieuwd naar andere programma’s en activiteiten van het cluster ‘digitale veiligheid en vertrouwen’? Bekijk dan onze thema-pagina ‘digitaal veilig’.

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig