03-10-2019

Cybersecurity Woordenboek: specialistische termen helder uitgelegd

‘Pentest’, ‘code injection’ of ‘NOC’: termen die voor vakspecialisten gesneden koek zijn, maar voor afnemers van cybersecuritydiensten vaak onbekend. Het Cybersecurity Woordenboek slaat een brug hiertussen, met een verklarende woordenlijst van ruim 500 veelgebruikte specialistische termen. Het woordenboek is opgesteld door de stichting Cyberveilig Nederland met hulp van de Cybersecurity Alliantie.

Vakjargon binnen de cybersecuritysector zorgt voor onvoldoende zicht bij organisaties op wat ze nodig hebben van de cybersecuritysector. Het op papier zetten van cybersecuritytermen in een woordenboek vergroot dit inzicht. Het gevolg: dienstverlening (en offertes) is beter te vergelijken en cybersecuritydienstverleners zullen transparanter werken.

Cybersecurity Alliantie

Het woordenboek is een mooi voorbeeld van publiek-private samenwerking binnen het cyberdomein. De Cybersecurity Alliantie is het platform van de publiek-private samenwerking voor een digitaal weerbaar Nederland. De partijen die actief betrokken zijn bij de Cybersecurity Alliantie voeren concrete, kortlopende projecten uit die bijdragen aan het streven naar een digitaal weerbaar Nederland.

Overhandiging

Tijdens de One Conference heeft Petra Oldengarm, directeur van Cyberveilig Nederland, het woordenboek overhandigd aan de minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg.

ECP | Platform voor de InformatieSamenleving is voor de Cybersecurity Alliantie de faciliterende kern en daarmee de onafhankelijke factor.

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig