05-07-2013

Cyberbullying? Dislike!

De universiteiten van Leiden, Amsterdam en Delft organiseren op 19 en 20 september 2013 in het Volkshuis te Leiden een publieksevenement en symposium over (digitaal) pesten. De resultaten van vier jaar onderzoek naar (digitaal) pesten worden gepresenteerd vanuit een drietal perspectieven: regulering, sociaalwetenschappelijke empirie en techniek. 

 

Pesten is van alle tijden en kan hele vervelende gevolgen hebben. Pesten houdt in dat iemand steeds weer en over langere tijd door een of meerdere anderen fysiek wordt bedreigd of psychisch gekweld. Pesten kent verschillende verschijningsvormen en kan gepaard gaan met verbaal geweld, fysieke agressie en sociale uitsluiting. Jongeren die langer worden gepest kunnen daar niet alleen psychische klachten, zoals eenzaamheid, depressiviteit en faalangst, aan overhouden, maar ook fysieke klachten, waaronder buikpijn, hoofdpijn en slapeloosheid. Tegenwoordig, brengen jongeren een steeds groter deel van hun tijd in de digitale wereld door. Het is dus niet verrassend dat pesten ook via internet gebeurt, bijvoorbeeld door het versturen van hatelijke what’s apps, het verspreiden van gênante foto’s of filmpjes of door iemand buiten te sluiten op sociale media. Digitaal pesten gebeurt op afstand en kan door jongeren als minder bedreigend worden ervaren. Daarentegen is de potentiële impact van digitaal pesten mogelijk groter door het 24/7 karakter van het internet en de razendsnelle verspreiding van vernederende informatie die lastig weer te verwijderen is. Pesten en digitaal pesten worden door steeds meer partijen als een groot probleem ervaren en de roep om een effectievere aanpakt groeit.

 

Bijwonen? 

Professionals, beleidsmakers, wetenschappers en overige geïnteresseerden in het onderwerp (digitaal) pesten en jongeren zijn van harte welkom om deze evenementen na online aanmelding gratis bij te wonen. Het publieksevenement op donderdag avond zal ook ouders, leerkrachten en jongerenwerkers zeer aanspreken. Voor meer informatie en aanmelding: www.elawevents.org.