17-06-2019

Curriculum.nu zet zich in voor een digitaal geletterd Nederland

ECP|Platform voor de InformatieSamenleving heeft intensief meegekeken naar de laatste conceptversie Digitale Geletterdheid van Curriculum.nu: op 5 juni waren we aanwezig bij de consultatiebijeenkomst van de laatste conceptversie van Curriculum.nu en op 7 juni bij een inputsessie georganiseerd door onze partner Netwerk Mediawijsheid. Namens onze partners gaven wij feedback om er samen voor te kunnen zorgen dat we leerlingen in Nederland optimaal voorbereiden op de toekomst.

Een complete methode

Onze eerste reactie? Het team Digitale Geletterdheid heeft een inhoudelijk goed en samenhangende methode afgeleverd om jongeren zo breed mogelijk digitaal geletterd te maken. De onderdelen sluiten goed op elkaar en er is goed gekeken naar wat leerlingen in het Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs aankunnen.

Samenwerken om scholen te ondersteunen

Vanuit ECP is er de afgelopen jaren met veel van onze partners gepleit voor digitale geletterdheid in het curriculum we zijn dan ook blij dat het nu tot dit niveau is uitgewerkt. Bij de volgende stap lijkt samenwerking nog belangrijker te worden. De implementatie zal een groot project worden waarbij hulp van alle partijen gewenst is. Om zo goed mogelijk in kaart te brengen wat scholen nodig hebben is ECP dankzij het ING-fonds  momenteel bezig met de Monitor Digitale Geletterdheid. We onderzoeken de huidige status van digitale geletterdheid en de ondersteuningsbehoefte van scholen in het Primair Onderwijs. Het doel is om daarna samen met onze stakeholders een plan te maken om scholen zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Daarnaast is het doel om met deze monitor aan te sluiten bij de  Digitaliseringsagenda PO/VO. De resultaten komen na de zomer naar buiten. Hou onze website in de gaten!

Ook bijdragen?

We zijn blij dat we hebben kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum vanuit onze expertise op het gebied van veiligheid, privacy en algehele digitale geletterdheid. Daarnaast is ECP onder de indruk van de manier waarop Curriculum.nu de input van zoveel verschillende partijen keer op keer weet te verwerken tot een coherent stuk. Dat maakt het een plezier om betrokken te zijn bij de verdere ontwikkeling. Nieuwsgierig geworden? Klik hier om rechtstreeks feedback te geven op de conceptversie Digitale Geletterdheid.

Digitaal opgroeien

Voor kinderen en jongeren van nu is de digitale wereld een onlosmakelijk onderdeel van hun leven. Het is belangrijk dat zij zich veilig en verantwoord in de digitale wereld kunnen bewegen. Dat is niet vanzelfsprekend, want soms ko... + Meer over Digitaal opgroeien