06-07-2010

Congres Hergebruik Overheidsinformatie vraagt om vervolgstappen

Op dinsdag 29 juni organiseerden ECP-EPN  en Verdonck, Klooster & Associates (VKA) het congres Hergebruik van Overheidsinformatie. Vanaf 13.00 gaven verschillende sprekers in Sociëteit De Witte hun visie op het onderwerp in een energieke en inspirerende bijeenkomst: “als overheid moet je open willen zijn. Het levert zoveel op!”

Na een welkom door dagvoorzitter Joost Beukers (directeur VKA) verzorgde Bert Bakker (Meines & Partners, oud-kamerlid D’66) de aftrap. Hij stelt dat de benutting van overheidsinformatie mede achterblijft als gevolg van een gebrek aan openheid binnen de overheid dat de creativiteit van markt en samenleving blokkeren.

Peter ter Haar (Ordnance Survey, UK) vertelde hoe deze landmetingsinstantie recent een deel van haar informatie met succes open heeft gesteld nadat de Britse Prime Minister ervoor koos om uit te gaan van een recht op overheidsinformatie. Belangrijkste boodschappen: investeer in de relatie met je afnemers en je investeert in de kwaliteit van je gegevens, durf te veranderen als overheidsinstelling en wees realistisch in je ambities – dit soort stappen zijn complex en uitdagend om te zetten.

Remco Vroom van TAB Worldwide liet een groot aantal mogelijkheden van hergebruik van informatie de revue passeren en maakte de meerwaarde van open overheidsdata zo heel zichtbaar. Richard Janssen (brandweer Amsterdam Amstelland) maakte daarna aan alle aanwezigen heel duidelijk wat de behoefte is aan goed gecombineerde overheidsinformaties door te laten zien hoe bepaalde informatie in brandweerwerk levens kan redden. Over vitaal belang van open data gesproken…

Frank van Harmelen, professor aan de Vrije Universiteit, ging op heldere wijze in op de techniek achter het open stellen van data en de noodzaak om dit gestructureerd te doen. Alleen op die manier kan data worden gevonden, gekoppeld en hergebruikt.

Na de pauze leidden Joost Beukers en Arie van Bellen, directeur ECP-EPN, een talkshow met een gevarieerde gastenlijst. Leon Gommans van de Hogeschool Rotterdam en initiatiefnemer van Rotterdam Open Data, verwoordde treffend hoe er tot voor kort tegen hergebruik van overheidsinformatie aan werd gekeken: “Iedereen is enthousiast over het concept. Het wordt moeilijker als je ook daadwerkelijk gegevens wilt hebben.” Het bleek echter wel dat er toch steeds meer ruimte ontstaat voor het openstellen van gegevens. “Politieke druk helpt hierbij!” gaf Kees Keuzenkamp, plv. directeur DRI van BZK aan. Arnold Jonk, Directeur Kennis OCW: “We hebben ervaren dat het helemaal niet zo eng is als Trouw een scholenranglijst opstelt. En het zijn per slot van rekening niet onze data, het is data van de samenleving.” Dirk Houtgraaf, sectordirecteur Kennisuitwisseling RCE: “Door nu iets mogelijk te maken waar iedereen belang bij heeft, ben je als instituut veel sterker. Maar je moet vooral heel duidelijk maken waarom 1 en 1 nu 3 is.”

George de Boer van TomTom onderstreepte het innovatiepotentieel dat open data met zich meebrengt: “90% van onze 40 miljoen gebruikers deelt weer gegevens met ons, waar wij vervolgens weer nieuwe dingen mee kunnen ontwikkelen. Het gaat dan niet alleen om delen, het gaat ook om het beter benutten van informatie.” Directeur Marja van Strien van de NDW, die haar data nog niet vrij beschikbaar heeft gesteld, nodigde de aanwezigen uit om in gesprek te gaan en middels pilots te kijken of er met de data van de NDW innovatieve toepassingen kunnen worden gerealiseerd. Lex Slaghuis van Hack de Overheid gaf aan dat als overheden hun data niet zelf beschikbaar stellen, deze informatie wel gehaald zal worden.

Na de talkshow sprak Mariko Peters, kamerlid voor GroenLinks, over haar voorstel om de verouderde Wob te vervangen door een Wet op de Vrije Informatie die het burgerrecht op toegang tot overheidsinformatie zou moeten regelen. Zij riep alle aanwezigen op om serieus werk te maken van het openstellen van data. Volgens Peters is het beperkte vertrouwen van burgers in de overheid te herstellen door open en transparant te zijn. De onjuiste angst bij overheden voor wat er met informatie zou kunnen gebeuren en de eventuele nadelige effecten die dit kan hebben voor hen, verhinderen op dit moment dat innovatie-potentieel en de democratische mogelijkheden van overheidsinformatie worden benut, besloot Peters de middag.