03-12-2019

#NLDigitaal2020: oproep inschrijving voor presentaties en demo's

De Conferentie Nederland Digitaal in maart dit jaar was een succes dat vraagt om een editie 2020. Die gaat plaatsvinden in Groningen, van 16 t/m 19 maart 2020.

Ambitie is om daar de resultaten te tonen van een jaar digitalisering, aan de hand van de prioriteiten van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2.0. Doel is werken aan de opschaling van initiatieven, pilots en good practices gericht op innovatie, ruimte voor talent, borging van veiligheid, digitale overheid en bescherming van publieke waarden.

Alle reden om 16 t/m 19 maart 2020 nu alvast in uw agenda te zetten. Vanaf eind januari kunt u zich aanmelden als deelnemer – daarover ontvangt u tijdig bericht. Op de website van Nederland Digitaal vindt u alle actuele informatie over de Conferentie Nederland Digitaal 2020.

De conferentie

De Conferentie Nederland Digitaal 2020 (#NLDigitaal2020) bestaat uit drie onderdelen:

  • Digitaal Talent Dag, met een coördinerende rol voor het ministerie van OCW
  • ICT.OPEN, de internationale wetenschapsconferentie van NWO
  • Nederland Digitaal Dag, verzorgd door de ministeries van EZK, BZK en JenV.

Voorstel indienen

Het programma wordt ingevuld door ondernemers, wetenschappers, onderwijskundigen en vertegenwoordigers van overheids- en maatschappelijke organisaties.

Ook u kunt een voorstel voor het programma indienen. Het gaat vooral om interactieve deelsessies of spraakmakende demonstraties op de innovatiemarkt. Indienen kan tot en met zondag 5 januari 2020.

  • Ga naar de website Nederland Digitaal voor alles wat u moet weten over het indienen van voorstellen voor de Digitaal Talent Dag en de Nederland Digitaal Dag.
  • Ga naar de website van OPEN als u een bijdrage wilt leveren aan de wetenschapsconferentie.

In januari worden alle inzendingen beoordeeld en wordt het programma vastgesteld door een programmacommissie.

Betrokken ECP'ers

Juliska de Vries