20-03-2012

Conferentie Meisjes, Vrouwen en ICT op Internationale Vrouwendag

Op Internationale Vrouwendag, 8 maart jongstleden, organiseerde het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek VHTO de conferentie ‘Meisjes, vrouwen en ICT’, ten huize van IBM. De conferentie had als doel het belang van vrouwen in de ICT te onderstrepen en dit onderwerp weer nadrukkelijk op de kaart te zetten. VHTO meent dat er in meisjes en vrouwen volop ICT-talent schuilt, maar dat dit er tot op heden nog niet goed uit wordt gehaald.

 

Actiepuntenplan Meisjes, Vrouwen en ICT
Om meer vrouwen warm te maken voor ICT hebben vrouwelijke ICT-professionals, -onderzoekers, -studenten, docenten informatica, opleidingsmanagers, beleidsmakers en genderexperts gezamenlijk het actieplan ‘Actiepuntenplan Meisjes, Vrouwen en ICT’ opgesteld. Deze actiepunten moeten de komende jaren uitgevoerd en geïmplementeerd worden om daadwerkelijk ook in Nederland meer meisjes en vrouwen te laten participeren in de ICT.
Op 8 maart werd  het actieplan aangeboden aan Carlien Scheele, directeur Emancipatie bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het plan is eveneens aangeboden aan Harry van Dorenmalen, directeur van IBM Nederland en voorzitter van branchevereniging ICT~Office, en andere vertegenwoordigers van ICT-bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties. Ook werden die dag de Spiegelbeeld-awards aan vrouwelijke ICT-professionals uitgereikt voor hun inzet als voorlichter voor jonge meisjes.

De conferentie maakte onderdeel uit van de e-Skills Week 2012. De dag werd georganiseerd in samenwerking met onder andere IBM, Platform Vrouw & ICT (een samenwerkingsverband tussen NWO, VHTO, STW en ECP), ECWT, E-Quality en het ministerie van OCW.