22-03-2018

Computational thinking: meer dan alleen programmeren

ECP-er Margreet de Vries werd geïnterviewd door Irene Hemels van Kader Primair (tijdschrift van de AVS) waarin aandacht wordt besteed aan computational thinking (op creatieve manier digitale problemen oplossen) als vaardigheid in het onderwijs & en onderdeel van digitale geletterdheid. Lees hier het volledige artikel.

Digitaal opgroeien

Voor kinderen en jongeren van nu is de digitale wereld een onlosmakelijk onderdeel van hun leven. Het is belangrijk dat zij zich veilig en verantwoord in de digitale wereld kunnen bewegen. Dat is niet vanzelfsprekend, want soms ko... + Meer over Digitaal opgroeien