08-09-2020

Campagne Alert Online 2020

Vanaf donderdag 1 oktober a.s. wordt voor de negende keer de campagne Alert Online georganiseerd, een landelijke bewustwordingscampagne over cybersecurity. Doel van deze campagne is om online bewust gedrag te integreren in de levensstijl van mensen en organisaties.Tijdens de campagneperiode, die parallel loopt aan de cybersecuritymaand oktober (#ECSM), slaat Nederland de handen ineen om werknemers, bedrijven, hun klanten én het algemene publiek bewuster veiliger online te laten zijn.

Kick-off campagne 1 oktober

Door samen, in dezelfde maand activiteiten te organiseren bouwen we momentum op.Op 1 oktober wordt de maand afgetrapt met een kick-off, waar we stilstaan bij de noodzaak van een awarenesscampagne zoals Alert Online. Dit wordt onderbouwd door de presentatie van de resultaten van het jaarlijkse cybersecurity awareness onderzoek en toegelicht door gedragswetenschapper Rick van Baaren. Meer informatie over deelnemen volgt binnenkort.

Met dit moment streven we ook naar zichtbaarheid voor organisaties die zich aansluiten bij het alert online partnernetwerk. Door verwijzing naar onze website www.alertonline.nl . Hier staan onze partners en eventuele activiteiten vermeld.. Daarnaast zorgen we dat handelingsperspectief geboden wordt op de kennisplatformen veiliginternetten.nl en digitaltrustcentre.nl.

Een nieuwe cyberskilltest wordt ook 1 oktober gelanceerd. Dit jaar met een focus op het thuiswerken. Weet jij hoe Alert Online je daar bent?

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd om dit jaar weer aan te haken als partner van de campagne? Meld je dan aan via https://www.alertonline.nl/partners/uitleg-deelname.

Alert Online is een paraplucampagne waarbinnen deelnemende partijen hun eigen activiteiten en boodschappen onderbrengen. In de afgelopen jaren werd Alert Online georganiseerd door de NCTV en OPRG. Inmiddels is dit stokje overgedragen aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voortbouwend op de samenwerking tussen de NCTV, EZK en ECP|Platform voor de InformatieSamenleving op het gebied van veilig internetten (veiliginternetten.nl) en de cybersecurity alliantie (CSA), heeft EZK aan ECP gevraagd de campagne in 2020 te organiseren.

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig