02-03-2017

Call: meld uw onderzoeksprojecten gericht op Big Data en Digital Humanities aan

Ervaren, gepromoveerde onderzoekers kunnen namens consortia financiering aanvragen voor onderzoeksprojecten gericht op onderzoek op het snijvlak van Big Data en Digital Humanities in relatie tot de creatieve industrie. NWO wil met de financiering van voorstellen binnen deze call een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onderzoek op het gebied van creatieve industrie en Big Data en tegelijkertijd een impuls geven aan het onderzoek binnen het domein van de Digital Humanities. Het onderzoeksprogramma maakt daarom niet alleen deel uit van de topsector Creatieve Industrie (via CLICKNL) en het Smart Culture domein, maar ook van het ecosysteem van Commit2Data.

Randvoorwaarden voor onderzoeksvoorstellen

Onderzoeksvoorstellen moeten: – een duidelijke ICT onderzoekscomponent bevatten of zijn gericht op de ontwikkeling van nieuwe digitale methoden – gericht zijn op het beantwoorden van een inhoudelijk gedreven geesteswetenschappelijke vraag – betrekking hebben op verschillende typen data en/of verschillende typen bronnen Indieners van onderzoeksvoorstellen wordt gevraagd toe te lichten waarom het beoogde project als een bijdrage aan de Big Data-agenda kan worden gezien.

Voor wie – Consortia

Aanvragen kunnen worden ingediend namens consortia bestaande uit onderzoekers afkomstig van tenminste twee verschillende faculteiten (en/of twee kennisinstellingen) en tenminste één private partner, die (alleen of samen met meerdere private partners en/of publieke partners) de vereiste matching levert. De hoofdaanvrager is een ervaren gepromoveerde onderzoeker met een vaste of tijdelijke aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. Een onderzoeker kan binnen deze call maximaal één aanvraag indienen als hoofdaanvrager. Als mede-aanvrager kan een onderzoeker bij maximaal twee verschillende aanvragen betrokken zijn.

Voorwaarden

In deze call kunnen aanvragen ingediend worden voor embedded research, strategic research of een combinatie van beide.

Embedded research

Embedded research is bedoeld om de interactie en samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven te bevorderen en verder uit te bouwen. Wetenschappers, kennisgebruikers en bedrijven kunnen zo bij elkaar komen om samen onderzoek te doen of om producten of diensten voor de creatieve industrie verder te ontwikkelen. Randvoorwaarden zijn:

  • De maximaal aan te vragen financiering van NWO is 125.000 euro, de minimale omvang bedraagt 75.000 euro.
  • De looptijd van het project is minimaal zes maanden en maximaal vijf jaar.
  • Met de financiering of bijdrage moet tenminste één onderzoeker (zijnde niet de hoofd- of medeaanvrager) worden aangesteld gedurende de looptijd van het project.
  • Voor alle aan te stellen junior-onderzoekers, aio’s en postdocs geldt een minimale aanstellingsomvang van 0,5 fte.

Strategic research

Strategische onderzoeksvoorstellen richten zich op lange termijn- onderzoeksvraagstukken van het bedrijfsleven of (maatschappelijke) instellingen, in de vorm van financiering van promotieplaatsen en/of postdoc onderzoek. Randvoorwaarden zijn:

  • De maximaal aan te vragen financiering van NWO is 500.000 euro, de minimale omvang bedraagt 250.000 euro.
  • De looptijd van het project is minimaal twee jaar en maximaal vijf jaar.
  • Met de financiering of bijdrage moeten ten minste twee onderzoekers (zijnde niet de hoofd- of medeaanvrager) worden aangesteld gedurende de looptijd van het project.
  • Voor alle aan te stellen junior-onderzoekers, aio’s en postdocs geldt een minimale aanstellingsomvang van 0,5 fte.

Meer informatie over de voorwaarden, de beoordelingscriteria en de procedure is te vinden op de website van NWO.