15-12-2016

Call geopend Blockchain for Good

Het SIDN fonds heeft als onderdeel van hun voorjaarscall 2017 het thema Blockchain for Good opgenomen. Hiermee wil het fonds de hype rondom blockchain doorbreken en een onderbouwde bijdrage leveren aan discussie en onderzoek naar de maatschappelijke potentie van blockchain. In de praktijk ziet SIDN fonds nog bijna geen goede voorbeelden van de inzet van blockchain voor het algemeen belang. SIDN fonds wil aanvragers stimuleren om de maatschappelijke potentie van blockchain te onderzoeken naar aanleiding van een maatschappelijk issue of probleem. Wat kan blockchain bijvoorbeeld betekenen voor de zorg of voor onze democratie? Kun je stemmen of crowdfunding betrouwbaar regelen via blockchain? Of eerlijkere alternatieven ontwikkelen voor bekende platformdiensten als Uber en Airbnb? Het SIDN fonds nodigt expliciet ook aanvragers uit, die de technologie van blockchain verder kunnen ontwikkelen en versterken. Kan blockchain bijvoorbeeld gebruikt worden om IoT (Internet of Things) veiliger te maken?  Of waar liggen kansen voor privacy- en securityoplossingen m.b.t. de blockchaintechnologie zelf? ECP wijdt in juni 2017 een speciale bijeenkomst voor haar deelnemers aan deze call en de toegewezen projecten. Houdt onze agenda en nieuwsbrief in de gaten! Kijk voor meer informatie over de call van het SIDN Fonds, de aanvraagprocedure en criteria op https://www.sidnfonds.nl/blockchain-for-good/.