01-05-2018

Call for Presentations One Conference

Oktober is cyber security maand en staat bol van de activiteiten; op 2 en 3 oktober is de internationale One Conference in het World Forum, de campagne Alert Online gaat van start en de derde editie van de Cyber Security Week (CSW) vindt plaats.

One Conference

Nederland is sinds 2013 gastheer van de One conference (daarvoor het Govcert symposium, waarvan de eerste in 2002) die inmiddels voor veel mensen uit de technische gemeenschap één van de ‘must-visit’-conferenties is in Europa. Nadat in 2015 de One Conference in dezelfde week plaatsvond als de GCCS en in 2016 deels in het teken stond van het Europees voorzitterschap, is deze conferentie in belang toegenomen. De verbinding tussen techneuten, experts, beleidsmakers en besluitvormers op een niet-commercieel, neutraal platform is een formule gebleken die bijdraagt aan de Nederlandse positionering. Tijdens de High Level Meeting over cyber security in mei 2016 heeft de Europese Commissie aangegeven op zoek te zijn zoek naar enkele hooggewaardeerde conferenties in Europa om haar eigen beleidsuitingen rondom te structureren. De ingezette lijn van verbinden van beleid aan techniek in de One Conference zou aan deze wens kunnen bijdragen en Nederland een steviger internationaal profiel kunnen geven. Tegelijkertijd kan de One Conference aan kracht winnen als het niet een NCTV/NCSC conferentie is, maar breder wordt gedragen. Zo zijn de economische dimensies van digitale veiligheid nieuwe aspecten in dit dossier die ertoe hebben geleid dat het ministerie van EZ heeft aangeboden een volwaardig medeorganisator van het evenement te willen worden. De conferentie is vorjg jaar verbreed tot een initiatief van de Rijksoverheid. Daarmee heeft de conferentie niet uitsluitend een cyber security focus gekregen maar is er juist ook plaats voor de economische kansen die het cyberdomein biedt. Dit sluit aan op de insteek die is gekozen voor de versterking van de nationale aanpak cyber security. De One Conference is een tweedaagse conferentie bestaande uit een plenair programma en diverse break out sessies. Zowel technische onderwerpen als malwaredetectie, incident response, law enforcement cases evenals minder technische onderwerpen, o.a. publiek-private samenwerking, komen aan bod. Ook wordt aandacht gegeven aan onderzoeksprojecten uit bedrijfsleven en de wetenschap. Voor dit jaar is de One Conference nog op zoek naar interessante sprekers en presentatie. Meer informatie kunt u hier vinden (deadline 15 juni 2018).