17-01-2017

Call energie en big data

NWO organiseert een call op het gebied van Energiesysteemintegratie en big data. In deze nieuwe call ligt de nadruk op het gebruik van (big) data en de technische disciplines. De ronde wordt uitgevoerd door NWO Exacte Wetenschappen en STW in samenwerking met Commit2Data en de Topsector Energie.

Doel

Het doel van dit programma is om toekomstige energiesystemen te benaderen als geïntegreerde systemen, met big data als cruciaal element. In zulke systemen worden bijvoorbeeld meerdere energiedragers; meerdere netwerken, subsystemen en randsystemen; of data vanuit velerlei bronnen gecombineerd. Zo kan bijvoorbeeld overtollige elektriciteit uit de zonnepanelen van een kantoorgebouw worden opgeslagen in een batterij, in het warmte/koude systeem van het gebouw, of omgezet worden naar gas. Of kan een combinatie van microgrids, gebouwen en (industriële) terreinen of andere subsystemen worden beheerst en geoptimaliseerd als een geïntegreerd systeem, rekening houdend met meerdere actoren en stakeholders.

Publiek-private samenwerking

In deze call staat het gebruik van grote en/of heterogene datasets centraal. De toe te kennen projecten worden daarom o.a. ook onderdeel van de activiteiten van Commit2Data. Dit programma is gericht op publiek-private samenwerking. Het programma wordt uitgevoerd als onderdeel van de NWO-propositie voor de Topsector Energie. Projectconsortia dienen te bestaan uit minstens één kennisinstelling en minstens één bedrijvenpartner. 
Voor het programma geldt een cofinancieringseis. Gestreefd wordt naar een verplichte cash bijdrage van bedrijven ter hoogte van 15% van de projectkosten. Daarnaast zal ook een in kind bijdrage (waarschijnlijk van 15% van de projectkosten) gevraagd worden.

Doelgroep

Dit programma is interessant voor kennisinstellingen en bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie. De call is gericht op wetenschappers uit de technische disciplines, waaronder wiskunde, informatica en elektrotechniek.

Omvang projecten en budget

De omvang van de aan te vragen projecten zal vermoedelijk liggen tussen de 2-4 personeelsposities. Het NWO-budget bedraagt 3.85 miljoen euro.

Informatie & matchmakingbijeenkomst

Op woensdag 11 januari zal een informatie & matchmakingbijeenkomst worden georganiseerd. Houd deze datum vrij in uw agenda. Meer informatie volgt via de nieuwsbrief. Indien u op de hoogte gehouden wilt worden kunt u uw interesse doorgeven via systeemintegratie@nwo.nl.

Beoogde tijdlijn

Openen call             December 2016 Informatie & matchmakingbijeenkomst   11 Januari 2017 Deadline indiening vooraanmeldingen      16 maart 2017 Besluit NWO   Najaar 2017 Klik hier voor meer informatie en contactgegevens.

Deel dit bericht op social