17-11-2016

Brede coalitie wil meer actie rond digitalisering van kabinet

Arbeidsmarkt en cybercrime ‘Een nieuw kabinet moet gericht investeren in de digitalisering van de samenleving’, schrijven de 27 ondertekenaars ‘Voor welvaart, welzijn én om te zorgen dat iedereen mee kan komen. Digitalisering en robotisering bieden grote kansen. Om deze veranderkracht optimaal te benutten en de bedreigingen -voor bijvoorbeeld de arbeidsmarkt of cybercrime- het hoofd te bieden zijn minimaal vijf gerichte acties nodig vanuit een nieuw kabinet.’ Ondersteuning en bijval Diverse partijen van overheidszijde beschouwen het Manifest als een steun in de rug. ICT-boegbeeld René Penning de Vries, Digicommissaris Bas Eenhoorn en de Amsterdamse wethouder en loco-burgemeester Kajsa Ollongren spreken bijvoorbeeld hun steun uit voor de actie van de brede coalitie. ‘Het is belangrijk dat Nederland voorop blijft lopen bij het gebruik van nieuwe technologie. Daarvoor zijn acties, investeringen en spelregels nodig die ervoor zorgen dat innovatie de ruimte krijgt’, aldus Kajsa Ollongren. Opleidingen en digitale vaardigheden In het Manifest pleiten de organisaties voor onder meer extra investeringen in opleidingen en de ontwikkeling van nieuwe kennis, het inzetten van digitaliseren voor het bereiken van een hoger welzijn, het op orde brengen van de digitale veiligheid en een inclusieve arbeidsmarkt en voor extra middelen om innovatieve sectoren en bedrijven een extra versnelling te geven. Ten slotte willen de ondertekenaars een ministerieel topteam digitalisering die de leiding kan nemen in deze ontwikkelingen. Download het manifest op de website van VNO-NCW.