27-06-2016

Blockchain: verkennen, verbinden en doorpakken

“In deze woelige tijden vol onzekerheden en een snel veranderende markt moeten we op zoek gaan naar het volgende verdienmodel”, opende ECP-directeur en dagvoorzitter Arie van Bellen de bijeenkomst. “Daarom is het van groot belang dat we goed kijken naar de kansen die een technologie als Blockchain ons te bieden heeft in de omslag naar een meer horizontale datasamenleving.”

Horizontale digitalisering

“Veel verschillende partijen in Nederland zijn bezig om de mogelijkheden van Blockchain voor hun organisatie te ontdekken. Maar kunnen we dit ook samen doen? Kunnen we in Nederland een samenwerkingsverband oprichten waardoor we deze nieuwe technologie snel en goed kunnen oppakken? Dat is een van de redenen waarom Team ICT een Nationale Blockchain Coalitie probeert op te richten. Deze bijeenkomst gaat daarom om meer dan alleen kennis uitdelen, hopelijk kunnen we ook doorpakken!” De zaal in het Haagse New Babylon congrescentrum zat volledig vol met 150 deelnemers bestaande uit vertegenwoordigers van kennisinstellingen, overheid en het bedrijfsleven. Ook de gastsprekers op de bijeenkomst weerspiegelden die doelgroepen. Na een pleidooi van Steven Luitjens, directeur Informatiesamenleving en overheid bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties, om de kansen van blockchain snel en breed op te pakken, gaf Henk-Jan Vink, directeur networked information bij TNO, een snelle toelichting over wat blockchain precies is. Vervolgens was het tijd voor praktijkvoorbeelden.

Zorg in de blockchain

Patrick van Beers, directeur research department bij Philips, stelde dat de veranderingen in de gezondheidszorg de deur opent voor nieuwe technologieën. “Steeds meer ouderen en chronisch zieken willen bij voorkeur thuis verblijven tijdens hun behandeling. Dat lukt door de ontwikkelingen in patient monitoring steeds beter. Maar ook de toenemende kosten van, en de capaciteitsdruk op, de gezondheidszorg zal ervoor zorgen dat een transformatie nodig zal zijn om zorg toegankelijk te houden voor iedereen.” “Wij denken dat in de toekomst preventie, diagnose en nazorg steeds belangrijker gaan worden om de kosten onder controle te houden. Het gebruik van steeds beter wordende techniek, data en nieuwe technologieën als blockchain spelen daarin een grote rol,” aldus Van Beers. Philips wil daarom inzetten op connecting everyone. “Huisartsen, apothekers, specialisten, eigenlijk werken ze langs elkaar heen. Er is geen sprake van optimale samenwerking. Wij denken dat als je informatie bij elkaar brengt, je ook betere diagnoses kunt stellen en betere behandelplannen kunt vormgeven. Die onderlinge communicatie zou via blockchain kunnen verlopen. Maar we zitten voorlopig echt nog in een researchfase, we zullen nog tijd nodig hebben om dit goed neer te zetten.” Vanuit de zaal werden in een open discussie ook andere praktijkvoorbeelden van blockchaintoepassingen gedeeld zoals de Stadjerspas van de gemeente Groningen, de registratie van eBikes in smartblocks door het RDW en een opslagsysteem voor garantiebewijzen bij Deloitte. Namens ING nam Niels Haak, customer journey expert target paymens landscape and ecommerce, het woord om toe te lichten welke mogelijkheden van blockchain ING aan het onderzoeken is.

Nationale Blockchain Coalitie

Het programma werd afgesloten door Ad Kroft die namens Team ICT een verkenning doet naar de totstandkoming van een Nationale Blockchain Coalitie. “Nu is het moment om te proberen te verbinden en de wisdom of the crowds te vinden”, begon Kroft zijn betoog. “Om dat te helpen bereiken hebben wij een aantal sectoren geïdentificeerd waar de toepassingen van blockchain kansrijk zijn.” “We zien hier vandaag dat er al veel partijen zijn die enthousiast werken met blockchain. Het komende jaar willen wij vooral gaan verbinden, een goed netwerk tot stand brengen zodat we zoveel mogelijk aan kennisontwikkeling kunnen doen en kritische doelgroepen kunnen mobiliseren en connecten, zowel aan elkaar als aan bestuurders. Een grote stap daarin zal de summit voor bestuurders op 23 november worden. Daar bespreken we de governance rondom blockchain. Het doel is om meteen voldoende professionaliteit te ontwikkelen zodat er voldoende middelen worden vrijgemaakt om te kunnen experimenteren met deze technologie.” Kroft stelt dan ook dat het van groot belang is om beleidsplannen als de HCA ICT mee te nemen in deze ontwikkeling. “Opleiding is cruciaal. We moeten de huidige generatie studenten klaarstomen om ook met nieuwe technologieën als deze te kunnen werken. Ik kan verklappen dat we in samenwerking met de TU Delft daar naar kijken. In zijn afsluiting beloofde Arie van Bellen dat het onderwerp blockchain dit jaar vaker op de agenda zal staan, bijvoorbeeld bij het Jaarcongres ECP in november. “We moeten dit momentum vasthouden zodat we kunnen ontdekken hoe deze technologie de kwaliteit van onze informatiesamenleving kan dienen.” U kunt de presentaties van de sessie hier terugvinden.