11-10-2017

Bijna een miljoen basisschoolleerlingen leren geen digitale vaardigheden op school

Op naar schatting 50% van de basisscholen is nauwelijks aandacht voor digitale vaardigheden. Dit blijkt uit een inventarisatie onder partners van CodePact en Mediawijzer.net. Samen met Kennisnet, starten deze organisaties Samen Digiwijzer, een nieuwe aanpak om scholen en leerkrachten te helpen digitale geletterdheid in te voeren in het basisonderwijs. Dit kondigden zij vandaag aan in een paginagrote advertentie in de Telegraaf. Met dit plan willen de initiatiefnemers het nieuwe kabinet een helpende hand bieden bij de invoering van digitale geletterdheid in het nieuwe curriculum in 2019. Ook roepen zij leerkrachten en scholen op, die digitale vaardigheden nú al in de lesprogramma’s willen opnemen en daar hulp bij nodig hebben, om zich te melden via www.samendigiwijzer.nl. Digitale vaardigheden, zoals basiskennis over ICT, informatievaardigheden, mediawijsheid en het begrijpen hoe computers werken, worden in het nieuwe curriculum voor het basisonderwijs opgenomen. “In het nieuwe regeerakkoord staat dat dit nieuwe curriculum al in 2019 in werking treedt. We zijn blij dat het nieuwe kabinet hier vaart achter zet. En bieden onze hulp aan. Scholen zullen waarschijnlijk nog circa vijf jaar na invoering de tijd krijgen om digitale geletterdheid in alle leerjaren door te voeren. Dit zou betekenen dat de komende jaren bijna een miljoen basisschoolleerlingen buiten de boot vallen als het gaat om de ontwikkeling van digitale vaardigheden. En dat is niet nodig. Met gecoördineerde hulp aan scholen kunnen we dit voorkomen.”, aldus CodePact-programmamanager Margreet de Vries. De partners van Samen Digiwijzer bieden scholen hulp aan op maat; bijvoorbeeld door gastdocenten in te zetten, leraren te trainen of lesprogramma’s aan te bieden. De partners willen scholen hiermee ontzorgen, en ondersteunen hen op praktische wijze bij de invoering van digitale geletterdheid in de lesprogramma’s. “De komende maanden gaan we meer in detail kijken naar de redenen waarom scholen nog geen aandacht besteden aan digitale vaardigheden,” kondigt Mary Berkhout, programma-directeur van Mediawijzer.net aan. “De redenen die zij opgeven zijn uiteenlopend: andere prioriteiten, geen goede infrastructuur zoals internetverbinding en computers, te weinig geld, onvoldoende vaardigheden van leerkrachten, et cetera. Wij kunnen hen daarbij helpen en verbinden aan netwerkpartners die maatwerk kunnen leveren.” De initiatiefnemers vormen samen een Circle of Support van bedrijven, maatschappelijke en culturele organisaties (zoals bibliotheken), gemeenten en scholen die vooroplopen met de introductie van digitale vaardigheden. Een voorbeeld van hoe dit lokaal uitwerkt is de ‘Digideal’, die vrijdag 13 oktober in Groningen tussen de gemeente en een groot aantal scholen in de stad Groningen getekend wordt, op initiatief van StartupDelta. In de Digideal zijn afspraken vastgelegd om gezamenlijk te werken aan een structurele inbedding van digitale geletterdheid. Ook heeft iedere school zijn eigen ambities geformuleerd. Constantijn van Oranje is Special Envoy StartupDelta, een van de organisaties die de advertentie in de Telegraaf ondertekende. Hij is enthousiast over de Digideal en Samen Digiwijzer: “Scholen staan niet alleen bij het invoeren van digitale geletterdheid. Deze initiatieven laten zien dat veel partijen, waaronder ook gemeenten en bedrijven, bereid zijn te helpen. Groningen bewijst dat we niet hoeven te wachten tot het nieuwe curriculum verplicht is. We kunnen nu al beginnen. We hopen dat vele andere steden volgen!”

Digitaal opgroeien

Voor kinderen en jongeren van nu is de digitale wereld een onlosmakelijk onderdeel van hun leven. Het is belangrijk dat zij zich veilig en verantwoord in de digitale wereld kunnen bewegen. Dat is niet vanzelfsprekend, want soms ko... + Meer over Digitaal opgroeien