22-04-2014

‘Big data’ gaat over maatschappelijke winst

Big data… je hoort er veel over. En dat is niet gek nu er een ware dataexplosie plaatsvindt. Negentig procent van alle data wereldwijd is pas in de afgelopen paar jaar gegenereerd. En deze trend zet zich voort dankzij het stijgende gebruik van mobiele telefoons, de inzet van sensoren, satellieten en camera’s, steeds meer (huishoudelijke) apparaten die op internet aangesloten worden, sociale media-content, de automatische verzameling van gegevens over consumentengedrag (Wifi, cookies) en het groeiende aantal datasets dat de overheid beschikbaar stelt als open data.
Denk bij deze ‘big open datasets’ aan het Actueel Hoogtebestand Nederland dat de waterschappen, de provincies en Rijkswaterstaat op 6 maart jongstleden hebben vrijgegeven. Deze digitale hoogtekaart geeft van elke vierkante meter in Nederland tot op 5 centimeter nauwkeurig de hoogte en geeft bovendien informatie over bouwwerken en begroeiing. De omvang van deze geodataset loopt in de tientallen terabytes. En juist de combinatie van deze dataset met andere datasets biedt mogelijkheden om nieuwe diensten en producten te ontwikkelen, zoals gepersonaliseerde verzekeringspolissen, (serious) gaming en het efficiënter plaatsen van zonnepanelen.
Bij het noemen van terabytes dacht u misschien: “Big data: dat gaat toch om grotere eenheden: petabytes, exabytes, zettabytes en zelfs yottabytes?” Maar de crux van big data is juist niet de grootte. Het gaat om het combineren van heel verschillende sets van gestructureerde en ongestructureerde data en daar met automatische analyses waardevolle informatie uit halen.
Er valt veel meer winst te behalen als we grote en gevarieerde datasets beter leren benutten. Denk aan perfect gepersonaliseerde consumentendiensten. Of slimmere diagnoses en betere medicijnverstrekking op basis van grotere aantallen patiëntgegevens. Denk ook aan het IJkdijk-ontwikkelprogramma dat zich richt op internationaal vermarktbare dijkmonitoringsystemen. En denk aan boer Jacob van Borne die in staat is om meer aardappels te produceren met bijvoorbeeld data uit sensoren in de tractor in combinatie met KNMI-data of bodembemonsteringsdata van andere boeren.
Ondanks het grote potentieel roept big data veel vragen op. Vooral bij het MKB: wat is het precies, in hoeverre is het een nieuw verschijnsel, wat kunnen en mogen we ermee, hoe pakken we het technisch aan en wat levert het op in harde euro’s?
Als aanjager van het publiek-private Doorbraakproject Big Data probeer ik het lerend vermogen in big data te vergroten. Het is een samenwerking van Big Data Value Center, TNO, eScience Center, ECP – Platform voor de Informatiesamenleving, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Economische Zaken. Gezamenlijk willen wij een boost geven aan nieuwe economische activiteiten en willen we maatschappelijke winst boeken in (semi-)publieke sectoren als de zorg. We zetten inspirerende voorlopers in Nederland als showcases neer en zetten een marktplaats op voor aanbieders van big data-oplossingen, voor wetenschap en met name ook voor MKB’ers en publieke instellingen met vragen. 

Big data…u gaat er nog veel meer over horen!

Eric van Tol, aanjager van het Doorbraakproject Big Data en directeur van Andarr

Bron: iBestuur Magazine