07-03-2016

Big balance: de gebruiker als databeheerder

Tijdens het onlangs weer georganiseerde Mobile World Congess in Barcelona buitelden de sprekers over elkaar heen met positieve verwachtingen van het 5G-netwerk. Niet alleen door de snelheid (tot 200 x sneller dan 4G) maar met name de betrouwbaarheid van de verbinding van tenminste 99,9%. Belangrijk daarbij zijn natuurlijk de verwachte of beloofde toepassingen. De toon werd gezet door de transportsector met de zelfrijdende auto als vlaggenschip. Daarnaast zijn er grote verwachtingen van toepassingen in de gezondheidszorg. Europa heeft daarin in een leidende positie, zo werd door een aantal partijen gesteld.

Ondertussen vindt men elders in de pers kanttekeningen bij het nieuwe “dataverdrag” tussen Europa en de VS als opvolger van het door de hoogste Europese rechter van tafel geveegde Safe Harbour agreement. En de wereld kijkt mee naar de (juridische) strijd tussen de FBI en Apple over het wel of niet moeten openbaren van de data van dat ene mobieltje van die hele erge terrorist.

Data Stewardship is de toekomst

Waar blijven de universele normen en meetinstrumenten over het beheer van data? “Data Stewardship” is de toekomst. Want wat past binnen de juridische kaders is vaak cultureel bepaald en niet universeel. Bovendien kan het sterk afwijken van wat de burger of onderneming van de juridische kaders verwacht. Weet u nog de ING-case? Het mócht wel…

De enige die de business-innovators, juristen en politici kan dwingen tot de juiste balans is de eindgebruiker zelf. Maar hoe organiseer je dat? Laat Europa, en zeker Nederland, nu juist goed zijn in multi-stakeholder concepten. Een mooie kans voor trusted digital mainport Netherlands? In ieder geval een poging waard, met debat, uitwerking en toepassingen. Met als uitgangspunt de gebruiker die het beheer heeft over zijn gegevens. Alle faciliteiten zijn er. Technologisch kan het. Juridisch kan het. Het is niet duurder, want het verdient zich terug. Ik wil namelijk als klant echt alleen nog maar dié toepassing!

Arie van Bellen

Directeur ECP

ECP leidde op 2 maart een interessant debat over het evenwicht tussen kansen en bedreigingen rond het gebruik van data tijdens het congres van de Big Data Value Association, mede in het kader van het EU voorzitterschap.