22-03-2011

Betrouwbaar administreren in het klein-MKB

ECP-EPN heeft overeenstemming bereikt met de belastingdienst over samenwerking rond het project “Betrouwbaar administeren”, waarin betrokken stakeholders afspraken maken met als doel de betrouwbaarheid van (digitale) administratieve data van het klein-MKB te verhogen.

 

Betere digitale administratieve data vormen de basis voor veel vormen van lastenverlichting en biedt het MKB potentieel allerlei voordelen in contact met eigen klanten (debiteurenbeheer), met banken (voorwaarden voor kredieten), administratiekantoren, accountants, verzekeraars. Betere digitale administratieve gegevens leidt maatschappelijk gezien tot minder kosten van toezicht. Echter: juist voor de ondernemer in het klein-MKB is het erg moeilijk en vaak nauwelijks aantrekkelijk om een goede administratie te voeren.

 

ECP-EPN faciliteert de stakeholders bij het  maken van afspraken om het voor het klein-MKB gemakkelijker en aantrekkelijker te maken een goede administratie te voeren en organiseert het proces: werkgroepen met direct betrokken marktpartijen, klankbordgroepen met experts en direct betrokken stakeholders. Daarnaast organiseert ECP-EPN bijeenkomsten om feedback te verkrijgen uit bredere kring.

Onder het projectplan “betrouwbaar administreren” vallen op dit moment de volgende deelprojecten:

 

Het eerste deelproject heet “betrouwbare afrekensystemen”:het heeft ten doel dat de financiële transacties tussen dienstverlener en consument goed wordt geregistreerd en vastgelegd. Op 18 april is de convenantsondertekening tussen de leveranciers van deze systemen en de belastingdienst in Nieuwspoort, Den Haag.
Het tweede deelproject is “Zeker Online” waarin leveranciers van administratieve cloud-oplossingen afspraken maken om het voor ondernemers gemakkelijker en aantrekkelijker te maken elektronisch te administreren: die afspraken gaan over intelligentie bij het boeken van transacties, beveiliging van gegevens (toegang, zekerheid bij calamiteiten zoals faillissement of bij overgang naar andere leveranciers) en het kunnen rapporteren uit de administratie naar belastingdienst en naar banken. Daar werken experts bij softwareleveranciers, accountants en belastingdienst een aantal cases uit om te komen tot een heldere afbakening van dit deelproject. Half april volgt een nieuwe bijeenkomst.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jelle.attema@ecp-epn.nl