16-11-2012

Beschermjebedrijf.nl biedt MKB-ers een check op hun digitale beveiliging

Uit onderzoek blijkt dat slechts 33% van MKB-bedrijven goed heeft nagedacht over beveiliging en dat een kwart te maken heeft met beveiligingsincidenten. Om bedrijven te helpen hun digitale beveiliging op orde te brengen lanceerde Hans Biesheuvel (MKB Nederland) en Harry van Dorenmalen (voorzitter ICT~Office) www.beschermjebedrijf.nl  tijdens het Jaarcongres ECP op 15 november jl. Op deze site kunnen ondernemers een quick scan doen. Na het invullen van deze sqan krijgt de ondernemer een persoonlijk stappenplan met actiepunten.  Beschermjebedrijf.nl is een initiatief van ICT-branchevereniging ICT~Office en de website is tevens onderdeel van het programma Digivaardig & Digiveilig.

 

Een beveiligingsincident heeft soms grote gevolgen voor een bedrijf. Het kan de privacy van klanten raken, tast de reputatie van een bedrijf aan en kan bijvoorbeeld juridische gevolgen hebben. Op beschermjebedrijf.nl vertellen ondernemers over voorbeelden uit de praktijk. Ook zijn er tools en tips op de website te vinden. Een gebruiker die de hele website doorloopt, krijgt een beter beeld van de risico’s die zijn bedrijf loopt én adviezen hoe deze risico’s afgedekt of vermeden kunnen worden. De website richt zich op MKB-bedrijven vanaf vijf medewerkers.
 
 

De website is gelanceerd tijdens Alert Online, een campagne ontwikkeld door de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Digivaardig & Digiveilig is partner van deze campagne.