23-10-2009

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS)

‘Hoe kunnen we een standaard organisatorisch goed (door)ontwikkelen en beheren?’, of nog specifieker toegespitst op het actieplan Nederland Open in Verbinding: ‘Hoe kunnen we het beheer- en ontwikkelmodel invullen passend bij een open standaard?’. Deze vragen waren voor het programmabureau NOiV aanleiding om te komen tot een hulpmiddel waardoor de ontwikkeling en beheer van standaarden beter vorm gegeven kan worden. "Bij de beoordeling van voorgedragen open standaarden voor opname op de pas-toe-of-leg-uit lijst constateren expertgroepen regelmatig dat het beheer van de open standaard niet adequaat is ingevuld, waardoor onder meer de besluitvorming wordt vertraagd. Van verschillende kanten is dan ook aangegeven dat een hulpmiddel voor het beheren van open standaarden op prijs wordt gesteld", aldus Erwin Folmer, adviseur open standaarden bij het programmabureau NOiV. Dat hulpmiddel is het Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) geworden, een begin deze week verschenen (digitaal) boekwerk (PDF) met handreikingen voor een open invulling voor het beheer.

"BOMOS, dat door programmabureau NOiV doorontwikkeld is op basis van een eerder rapport van het Forum Standaardisatie, is een antwoord op vragen uit de standaardisatiepraktijk rond de ontwikkeling en beheer van open standaarden. Door middel van workshops zijn de ervaringen van verschillende partijen (zoals Kennisnet/EduStandaard, Geonovum, InformatieDesk standaarden Water (IDsW) en Stichting Elektronische Transacties Uitzendbranche), verwerkt tot een leidraad waarmee het ontwikkelen en beheren van een standaard organisatorisch vorm gegeven kan worden", aldus Folmer.
 

Het document laat onder meer zien dat openheid vele facetten heeft. Zo is er aandacht voor de ’10 punten van Krechmer’ (PDF). Op basis van deze tien punten kan getracht worden het ontwikkelen en beheren op een zeer open manier in te vullen.

Het boekje Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden is ook te bestellen via Anuskha.Soerahi@noiv.nl