17-07-2017

Banenmotor innovatieve topsectoren vergt learning communities

“Binnen Team ICT – onder merknaam dutch digital delta – werkt ECP aan een nationale Human Capital Agenda ICT. Een actieplan om de kwalitatieve en kwantitatieve mismatch op de arbeidsmarkt voor ICT-professionals aan te pakken. Het stimuleren en activeren van regionale initiatieven is daarin 1 van de doeleinden. Met een ICT-lab Utrecht en bijdragen aan diverse Learning Community’s wordt gewerkt aan participatie van bedrijven, opleidingen, leerlingen en burgers bij het up to date houden van persoonlijke en professionele skills” Met telkens nieuwe maatschappelijke uitdagingen is het belangrijk dat men zich voortdurend ontwikkelt. Persoonlijk ontwikkelen in het vakgebied kan echter duur zijn. Publiek private samenwerking biedt daarom een uitkomst: het kan innovatie stimuleren terwijl mensen blijven werken. Zo worden in zogeheten learning communities al werkend nieuwe kennis en vaardigheden opgedaan.

In opdracht van 10 topsectoren in Nederland is onderzoek gedaan naar het ontplooien van human capital: learning communities bieden de uitkomst. Het is cruciaal om internationaal gezien koploper te blijven op het gebied van kennis en innovatie. Hiervoor moeten ondernemers, opleiders, onderzoekers en overheden de handen ineen slaan om via een publiek privaat initiatief een leven lang ontwikkelen via learning communities mogelijk te maken. Lees hier verder.