16-05-2021

AVG beschermt de privacy van kinderen nog onvoldoende

De wet (AVG) beschermt de privacy van kinderen onvoldoende. Daarom zijn er aanvullende regels nodig. Die conclusie trekt de Consumentenbond nadat ze de positie van deze kwetsbare groep in de wet lieten onderzoeken. Donderdag 8 april overhandigde de bond een rapport met de conclusies aan Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kinderen zijn een bijzondere groep mensen die extra bescherming nodig hebben. In de AVG wordt dat belang wel onderkend, maar waar in sommige artikelen kinderen expliciet worden genoemd, bieden andere artikelen meer impliciete beschermingsmogelijkheden voor kinderen. Hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij, Simone van der Hof, houdt zich al jaren bezig met kinderen, recht en internet. De kinderrechten zoals neergelegd in het VN Kinderrechtenverdrag uit 1989 bieden volgens haar belangrijke aanknopingspunten voor een evenwichtigere en adequatere regulering van de digitale leefwereld van kinderen. Voorwaarde is echter wel dat kinderen zelf betrokken worden bij de uitleg van die rechten, omdat zij daar soms een andere invulling aan lijken te geven dan volwassenen.

In het omgaan met gegevens van kinderen is voor veel bedrijven en ouders nog winst te behalen. Hoe kunnen bijvoorbeeld bedrijven de bepalingen uit de AVG vertalen naar concrete maatregelen om correct om te gaan met de gegevens van kinderen? Wat kunnen ouders doen om de privacy van hun kinderen te beschermen? En hoe kijken kinderen daar zelf tegenaan?

Code voor Kinderrechten

Om ervoor te zorgen dat ontwerpers en ontwikkelaars zich houden aan de rechten van kinderen bij het ontwerpen en ontwikkelen van digitale diensten is recentelijk de Code voor Kinderrechten uitgebracht. De Code voor Kinderrechten is opgesteld door Universiteit Leiden en Waag in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze code biedt concrete handvatten om kinderrechten te waarborgen en toe te passen bij het ontwikkelen van digitale diensten.

Vers van de pers werd eind april bekend dat Simone van der Hof, met eLaw – Centrum voor Recht en Digitale Technologie als onderdeel van euCONSENT-consortium, financiering van de Europese Commissie ontvangt voor een onderzoek naar het grensoverschrijdende systeem voor online leeftijdsverificatie en ouderlijke toestemming, waarin kinderrechten centraal staan.

Eind 2020 maakte ECP een podcast over digitale kinderrechten en AVG. Beluister deze terug op onze website.

Digitaal opgroeien

Voor kinderen en jongeren van nu is de digitale wereld een onlosmakelijk onderdeel van hun leven. Het is belangrijk dat zij zich veilig en verantwoord in de digitale wereld kunnen bewegen. Dat is niet vanzelfsprekend, want soms ko... + Meer over Digitaal opgroeien