11-07-2017

De AVG en digitale kinderrechten: wordt vervolgd…

Op 28 mei 2018 zal de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treden. Eén privacywet die geldt voor de hele EU. Voor die datum moet de Staten Generaal de Nederlandse uitvoeringswet AVG nog ontvangen en goedkeuren om de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan te passen. De AVG laat daarin enige ruimte voor nationale keuzes. Het primaire doel van de AVG is het beschermen van de privacy grondrechten van Europese burgers. De Verordening erkent ook dat kinderen specifieke bescherming verdienen. Volgens artikel 8 van de AVG moeten ouders toestemming geven voor de verwerking van persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar. Dit betekent dat jongeren onder de 16 jaar slechts met ouderlijke toestemming gebruik kunnen maken van de diensten van de informatiemaatschappij. Dit artikel leidt tot vragen. Kunnen kinderen op deze manier inderdaad adequaat worden beschermd? En is de bepaling niet juist ook in strijd met de rechten van kinderen (o.m. de rechten op privacy, vrijheid van informatie en vrijheid van vereniging)?

Masterclass voor politici

Hierover organiseerde ECP in samenwerking met Simone van der Hof (Professor of Law and Digital Technologies, Universiteit Leiden) eind juni een masterclass voor politici. Naast uitgebreide uitleg over de AVG en artikel 8 in het bijzonder was er ruimte voor vragen en het delen van gedachten over onder andere de wilsbekwaamheid van kinderen en uitdagingen voor industrie, opvoeders en onderwijs. Het werd een leerzame middag met verschillende meningen en perspectieven. Ook in Europa staat het onderwerp hoog op de agenda. Op 23 juni organiseerde European Schoolnet, de KU Leuven en de Universiteit van Gent een rondetafel in Brussel, waar vertegenwoordigers van industrie, privacycommissies, ministeries, kinderrechtenorganisaties, NGOs en academici uit verschillende EU lidstaten en de Verenigde Staten van gedachten wisselden over de impact van de AVG op kinderen en hun rechten. Marjolijn Bonthuis was aanwezig namens ECP en het Nederlandse Safer Internet Centre. Jongeren Auke Pals en Matthijs Otterloo mochten namens de Digiraad deelnemen. Meer informatie vindt u hier. Met het oog op de nog op handen zijnde implementatiewet, de nationale keuzes die (nog) gemaakt kunnen worden en de discussie die hierover nog steeds breed gevoerd wordt in Europa organiseerde ECP speciaal voor politici een masterclass over dit specifieke onderwerp. In het najaar zal dit onderwerp, als follow up en voor een bredere groep belanghebbenden, ook op de agenda staan bij een bijeenkomst die ECP gaat organiseren over het thema ‘kinderen & privacy’. Wordt vervolgd dus….