22-12-2016

Arie van Bellen over de digitale omslag

Digitalisering heeft onze samenleving al enorm veranderd. Allerlei zakelijke processen zijn veranderd, in de logistiek, in de dienstverlening, in de zorg. En ons privé-leven met sociale media en digitale platforms voor allerlei diensten.

Nu staan we aan de vooravond van een tweede, ingrijpendere, digitale fase. Met een centrale rol voor data en het analyseren daarvan. Met technologieën die disruptief zijn en bestaande processen en posities van partijen fundamenteel veranderen. Met 3D-printing, big data en internet of things. Blockchain, robots en zelfrijdende auto’s. Met ingrijpende gevolgen voor onze manier van leven, onze concurrentiepositie en de arbeidsmarkt. Maar juist ook met enorme kansen. Kansen om proactief te zijn en voorop te lopen met nieuwe diensten en producten. En met goede afspraken en duidelijke regels, bijvoorbeeld over privacy en cybersecurity. En over banen en welvaartsverdeling.

Slagvaardig en innovatief landje

Onze uitgangspositie in Nederland is goed. We zijn een relatief hoogopgeleid, slagvaardig en innovatief landje. Met een sterke infrastructuur. Maar voor hoelang nog? Hebben we een goede en stevige agenda om de omslag naar een digitale maatschappij in goede banen te leiden en koploper te blijven in het vertalen naar welvaart en welzijn? Dit vergt visie en slagvaardigheid in het vertalen naar actie. In een samenspel van bedrijfsleven, overheid, kenniswereld en de maatschappij, de burger, zelf. Dat is precies wat ECP, het platform voor de Informatiesamenleving, belichaamt en agendeert.

De kerstperiode is een tijd van bezinning en biedt een mooi moment om over deze vraagstukken na te denken. In het nieuwe jaar praten wij graag met u over deze zaken om de juiste actieagenda uit te rollen. Alleen kunnen we het niet, samen wel. Dus laten we als Nederland doen waar we goed in zijn, samenwerken. Samen werken aan de digitale omslag.