08-08-2018

Apolitical: René Penning de Vries in top 100 digitale overheid

Voorzitter van de Dutch Blockchain Coalition René Penning de Vries is door Apolitical uitgeroepen tot één van de meest invloedrijke personen binnen digitale overheden wereldwijd. Penning de Vries schaart zich onder prominenten als Malcolm Turnbull en Tim Berners-Lee.

Apolitical is een wereldwijd netwerk voor mensen die werkzaam zijn in de publieke sector en richt zich op het formuleren, uitwerken en uitzetten van antwoorden op sociaal-maatschappelijke vraagstukken. Het is de eerste keer dat Apolitical een dergelijke lijst publiceert. 
De lijst is tot stand gekomen dankzij de nominaties door meer dan honderd experts uit het werkveld zoals consultants, academici en ambtenaren. Ze staan met beide benen in het digitale speelveld en zijn onder andere werkzaam bij 14 nationale digitale instellingen, Het Alan Turing Institute,  de OECD, de Verenigde Naties, Future Cities Catapult, USAID en de Open Government Partnership. Apolitical heeft Penning de Vries in de lijst opgenomen naar aanleiding van zijn werkzaamheden voor de Dutch Blockchain Coalition. Het platform prijst zijn voortrekkersrol in het ontwikkelen en aanjagen van publiek private samenwerkingen bij het ontwikkelen, promoten en uitrollen van blockchain technologie binnen overheden en het bedrijfsleven.
 
Wat is de DBC?
De Dutch Blockchain Coalition is een publiek-privaat samenwerkingsverband (pps) waar een brede groep van commerciële bedrijven, ministeries, kennisinstellingen, onderwijsinstellingen en (publieke) belangenorganisaties gezamenlijk en open source werken aan het scheppen van de juiste voorwaarden voor veilige en betrouwbare blockchainontwikkeling en implementatie. De focus van de coalitie ligt op het goed regelen van de fundamenten van blockchain. De DBC werkt met drie actielijnen: Het ontwikkelen van bouwblokken voor de digitale identiteit; het realiseren van condities voor het benutten van blockchain; het vormgeven en implementeren van een blockchain human capital agenda.
ECP is één van de founding partners van de DBC en neemt als kernpartner deel aan de coalitie. Als neutrale partij heeft ECP een verbindende rol tussen de overige partners in deze pps.