05-09-2013

Antwoorden OCW op Kamervragen over pesten

Volgens staatssecretaris Dekker blijkt uit onderzoek dat pesten online minder vaak gebeurt dan offline. In maart presenteert de staatssecretaris een plan voor het aanpakken van pesten aan de Tweede Kamer. Daarbij zal vooral aandacht worden besteed aan bewustwording, toerusting van scholen en de huidige wet- en regelgeving en eventuele verandering daarvan.

De verantwoordelijkheid voor het tegengaan van pesten ligt primair bij de scholen, de rol van de overheid is vooral ondersteunend. Het beleid van OCW is gericht op het zo goed mogelijk ondersteunen en toerusten van scholen bij het vormgeven en uitvoeren van hun pestbeleid en het bieden van noodzakelijke kaders. Het voorkomen en tegengaan van pesten moet vooral in de directe omgeving van kinderen plaatsvinden. Ouders, leerkrachten, sportcoaches en buren moeten samen een klimaat creëren waarin pesten wordt aangepakt. 

Wil je als school daar niet op wachten en nu alvast aan de slag dan is de nieuwe interactieve theatervoorstelling van Playback ‘LIKE 11+’ een goede start. LIKE is een rauwe, interactieve voorstelling over de pijn van buitengesloten worden en de invloed van social media hierop. LIKE confronteert jongeren met de emotionele gevolgen van pesten. De voorstelling schetst op treffende en herkenbare wijze de belevingswereld van pesters, omstanders en gepeste jongeren. Zo worden jongeren bewust gemaakt van de werking van groepsdruk en rolpatronen en de invloed die zij zelf hebben op leeftijdgenoten. Op interactieve wijze krijgen ze inzicht in de mogelijkheden om pestgedrag te stoppen en te voorkomen. Of dat nu in het echt gebeurt of via de digitale media: voor jongeren is er geen verschil.

In het kielzog van het programma voor de jongeren zijn er door Playback voor de ouders de ouderavonden ‘LIKE ME’ en ‘LOG IN’ ontwikkeld en voor de docenten trainingen en masterclasses. Meer informatie is te vinden op www.tgplayback.nl.