11-11-2021

AMS-IX en ECP publiceren argumentenkaart om encryptiedebat te versterken

AMS-IX, een van de grootste internetknooppunten ter wereld en ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, publiceren vandaag een neutrale overzichtskaart met alle voor- en tegenargumenten voor een wettelijke ontsleutelingsverplichting voor bedrijven als Whatsapp, iMessage en Telegram (over-the-top diensten). Politici en opniemakers kunnen zich met behulp van de neutrale kaart gedegen inlezen en een standpunt vormen over deze moeilijke kwestie. 

Een argumentenkaart is een overzicht met alle voor- en tegenargumenten rond een bepaald thema en is een hulpmiddel om de consequenties en implicaties van een ingewikkeld besluit in kaart te brengen. Een goede argumentenkaart is compleet (alle mogelijke argumenten staan erin opgetekend) en neutraal (er is geen waardeoordeel of hiërarchie aangebracht aan de argumenten).

Deze argumentenkaart gaat over om de voor- en tegenargumenten van een wettelijke verplichting voor over-the-top-dienstverleners (Whatsapp, iMessage.. etc.) om communicatie te ontsleutelen voor opsporings- en veiligheidsdiensten. Partijen als Whatsapp, iMessage en Telegram gebruiken end-to-end encryptie om communicatie tussen gebruikers op hun platform te beveiligen en kunnen daardoor ook zelf de communicatie op hun platform niet lezen. Opsporings- en veiligheidsdiensten zouden dit graag anders zien. Zij willen de mogelijkheid hebben om verkeer te kunnen tappen wanneer er vermoeden is van communicatieverkeer tussen criminelen. In het voorjaar van dit jaar is er door het ministerie van Justitie en Veiligheid een kamerbrief gepubliceerd waarin zij zeggen de zaak te onderzoeken.

De argumentenkaart is gemaakt door De Argumentenfabriek in opdracht van AMS-IX en ECP. In diverse kennissessies waar diverse overheidsorganisaties, academici, NGO’s en bedrijven aan deelnamen is er een zo compleet mogelijk beeld geschetst van alle argumenten rond dit thema. Iedereen kan de kaart downloaden, lezen en de argumenten in de kaart zelf wegen om een standpunt te bepalen.

Peter van Burgel, CEO van AMS-IX: “De digitalisering is een ontwikkeling die invloed heeft op alle aspecten van onze samenleving en het is daarom van groot belang dat we goed publiek debat voeren over hoe we willen dat onze digitale samenleving eruitziet. Dat is best een uitdaging, want het gaat vaak over complexe materie en niet iedereen beschikt over dezelfde inhoudelijke kennis. Hulpmiddelen als deze argumentenkaart moeten ervoor zorgen dat het voor iedereen duidelijk en begrijpelijk is waar het debat over gaat, zodat iedereen vanuit dezelfde basis kan meepraten.”

ECP en AMS-IX willen tweemaal per jaar een argumentenkaart over een actueel thema op het gebied van digitalisering publiceren om zo bij te dragen aan een gebalanceerd debat over specifieke kwesties Deze eerste kaart is vandaag gepubliceerd en zal later vandaag overhandigd worden aan de aanwezige Kamerleden op het ECP jaarcongres.

Over AMS-IX

AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) is een neutrale en onafhankelijke vereniging die het beheer voert over een aantal interconnectieplatformen in de wereld. Het platform in Amsterdam is al meer dan 25 jaar actief en is een van de oudste en grootste knooppunten voor internetverkeer ter wereld. Serviceproviders, telecombedrijven, cloud providers en andere internetbedrijven die hun internetverkeer via AMS-IX routeren zijn verzekerd van snelle, directe, efficiënte, kosteneffectieve en veilige routes voor hun internetverkeer. Hierdoor kunnen zij hun klanten optimale digitale ervaringen geven. AMS-IX beheert daarnaast drie exchanges voor mobiele data roaming: de Global Roaming Exchange (GRX), de Mobile Data Exchange (MDX) en de Internetwork Packet Exchange (I-IPX).

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig

Betrokken Deelnemers