28-01-2020

Alert Online in 2020

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft sinds 1 januari jl. het stokje van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) als afzender van Alert Online overgenomen. ECP | Platform voor de InformatieSamenleving gaat EZK hierin vanuit een subsidierelatie ondersteunen, zoals wij dit in het verleden al eerder gedaan hebben.

Alert Online is een gezamenlijk initiatief van overheid, bedrijfsleven en wetenschap, dat zich richt op het creëren van bewustwording rondom online veiligheid, op het vergroten van kennis over online veiligheid en op het stimuleren van en helpen bij cybersecure gedrag, bij diverse doelgroepen. Dit wordt gedaan door kennisoverdracht via online kanalen en met een specifiek partnernetwerk van organisaties in Nederland.

Partnernetwerk

Door het inzetten van het partnernetwerk versterken we elkaar in kennisoverdracht, verbinden we initiatieven en resultaten. Het gezamenlijk doel in dit partnernetwerk is het bevorderen van weerbaarheid, vertrouwen, kritisch denken, talent en innoverend vermogen rondom cybersecurity. Zwaartepunt van de aandacht van Alert Online heeft altijd in de cybersecuritymaand oktober gelegen.

Wij kijken weer uit naar de samenwerking met de partners van Alert Online op dit terrein. Want met name dit partnernetwerk blijft de drijvende kracht achter Alert Online en dat zal ook de toekomst voor Alert Online blijven. Of zoals EZK het zelf zegt: “Samen met u als partner kunnen we de digitale dijken versterken en verhogen”.

Wilt u in 2020 ook (weer) deelnemen aan het partnernetwerk van Alert Online? Neem dan contact op met esther.vandenneste[@]ecp.nl

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig

Betrokken ECP'ers

Esther Van den Neste

Betrokken Deelnemers