15-10-2020

Alert Online, de kick-off naar bewustwording

De cybersecuritymaand is de jaarlijkse cybersecuritybewustmakingscampagne die elk jaar in oktober in heel Europa plaatsvindt. Het doel is het bewustzijn van cyberveiligheidsbedreigingen te vergroten én cyberveiligheid bij burgers en organisaties te bevorderen. Alert Online trapte deze speciale maand op 1 oktober op gebruikelijke wijs af met haar jaarlijkse Alert Online Kick-off. 

De campagne Alert Online richt zich op het creëren van bewustwording rondom online veiligheid, op het vergroten van kennis over online veiligheid en op het stimuleren van cybersecure gedrag. Met name tijdens de cybersecuritymaand zetten partijen zich in om deze doelen na te streven. Op 1 oktober vond online de kick-off plaatsdie u hier kunt terugkijken 

Nederlanders overschatten zichzelf
Staatssecretaris Mona Keijzer gaf het startsein en sprak over het toegenomen belang van digitalisering en cybersecurity als belangrijke randvoorwaarde daarbijZoals ook te lezen in het Financieele Dagblad is ze bezorgd om de cybervaardigheden van de Nederlandse bevolking. Het afgelopen jaar steeg namelijk het aantal politie-aangiftes van cybercrime met 66%, kregen ondernemers en kennisinstellingen te maken met gijzelsoftware en liep de economische schade hierdoor navenant op.  

Desondanks vinden Nederlanders zelf dat zij goed op de hoogte zijn van hun digitale veiligheid en schatten de kans dat zij schade ondervinden van online risico’s laag (10%) in. De behoefte bij Nederlanders die achterlopen op online veiligheid om zichzelf te verbeteren, is ook laag. Dat blijkt uit Veilig 2020, het jaarlijkse onderzoek van Alert Online naar het bewustzijn van Nederlanders rondom cybersecurity in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 

Directeur Digitale Economie benadrukt belang samenwerking 

In een artikel van Digitale Overheid spreekt directeur Digitale Economie Jos de Groot over het belang van samenwerking om cybercrime tegen te gaanCovid-19 heeft ook kwetsbaarheden met zich mee gebracht. Zo verscheen breed in de media dat cybercriminelen vanaf de start inspelen op de coronacrisis. Nederlanders zitten massaal thuis en maken extra veel en intensief gebruik van internet en internetdiensten. Phishing met urgente corona-berichten aan soms onzekere en kwetsbare mensen is inmiddels een bekende werkwijze. En het aantal DDOSaanvallen op bedrijven is in deze tijd sterk toegenomen.” 

Deze ontwikkeling benadrukt nog eens het belang van het handen ineenslaan om zo cybercrime het hoofd te kunnen bieden. Daarom zijn bewustwordingscampagnes als Alert Online van cruciaal belang. En zoekt het Digital Trust Center de samenwerking met gemeenten op om het lokale bedrijfsleven weerbaarder te maken tegen cyberdreigingen.  

Cyberskilltest 

Benieuwd of u zelf wel alert bent online? Alert Online ontwikkelde een cyberskillstest. U krijgt direct uitleg en praktische tips om uw skills te verbeteren. Als u alle vragen beantwoord hebt, ziet u uw eindscore en krijgt ook een lijst met aandachtspunten om veiliger online te zijn. 

Digitaal Veilig

Veiligheid van onze samenleving vraagt meer dan politie op straat en dijken om het water buiten te houden. De Nederlandse maatschappij en economie zijn inmiddels volledig afhankelijk geworden van digitale middelen. Aanvallen op di... + Meer over Digitaal Veilig