29-09-2017

Aleid Wolfsen neemt Privacy Benchmark in ontvangst

De hoeveelheid digitaal beschikbare data neemt met de dag toe. Steeds meer persoonlijke en bedrijfsgegevens worden in steeds meer databases opgeslagen. Om inzage te krijgen in de manier waarop Nederlandse organisaties omgaan met het onderwerp privacy organiseert ECP in samenwerking met Verdonck Klooster & Associates de Nationale Privacy Benchmark 2017. Tijdens de plenaire opening van het congres neemt Aleid Wolfsen de Nationale Privacy Benchmark in ontvangst. De resultaten worden in een latere sessie op het congres gepresenteerd.

Nationale Privacy Benchmark

Hoe belangrijk is het onderwerp privacy binnen organisaties? Zijn ze klaar voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)? En in welke mate zijn organisaties ‘in control’ over privacyvraagstukken? Deze en andere vragen komen aan bod in het onderzoek. De Nationale Privacy Benchmark zal ook volgend jaar worden gehouden. Door dit jaar én volgend jaar mee te doen wordt duidelijk welke veranderingen de komst van de AVG met zich heeft meegebracht.

Aleid Wolfsen

“Dagelijks laat iedereen ontelbare hoeveelheden digitale sporen van persoonsgegevens achter. Een groeiend deel van onze economie draait om persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywet is daar een antwoord op. In mei is het zover. Ik roep bedrijven en overheden op om snel aan de slag te gaan en hun datahuishouding op orde te brengen”. Aleid Wolfsen is in 2016 benoemd tot voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).