08-06-2017

Agentschap Telecom presenteert de Staat van de Ether 2016

Digitaal dreigingsniveau vereist beter beschermde apparatuur

Veel apparatuur die op internet is aangesloten is onvoldoende beschermd tegen hackers. Het huidige hoge digitale dreigingsniveau rechtvaardigt en vereist meer waarborgen op het gebied van de betrouwbaarheid van de beveiligingssoftware van apparatuur. Standaarden voor veilige software en geautomatiseerde en verplichte updates en patches kunnen hieraan bijdragen. Dat en meer stelt Agentschap Telecom in de Staat van de Ether 2016, het jaarbericht van de toezichthouder op gebied van telecommunicatie.

Vertrouwensdiensten

Daarin ook aandacht voor de vraag in hoeverre vertrouwen in de digitale samenleving gerechtvaardigd is. Online koopcontracten ondertekenen, transacties doen, vertrouwelijke email versturen: hoe veilig is dat eigenlijk? Agentschap Telecom houdt toezicht op alle (in Nederland gevestigde) bedrijven die ‘vertrouwensdiensten’ aanbieden. Alleen gekwalificeerde vertrouwensdiensten zijn betrouwbaar en bieden maximale rechtszekerheid.

Veilig graven

Graafmachines kunnen grote schade veroorzaken aan kabels en leidingen onder de grond. Het kan ook leiden tot gevaarlijke situaties. Netbeheerders, grondroerders en beheerders van de ondergrond hebben daarom gezamenlijk de doelstelling uitgesproken het aantal jaarlijkse graafschades in 2018 terug te brengen tot 25.000. Agentschap Telecom signaleert dat de eerder ingezette daling tot stilstand is gekomen. Dat is zorgwekkend. Agentschap Telecom roept opdrachtgevers op tot een betere risico-inventarisaties van de ondergrondse infrastructuur en het verbeteren van werkinstructies aan het personeel.

Uitval en verstoringen telecommunicatie

Operators zijn verplicht om grote verstoringen in de continuïteit van hun dienstverlening te melden bij Agentschap Telecom. In 2016 waren er 57 meldingen. Dat is 40% meer dan in de voorafgaande jaren. De verklaring voor deze stijging is de verbeterde naleving van de verplichting om incidenten te melden bij Agentschap Telecom. Uitval en verstoring blijken meestal veroorzaakt door fouten in de systemen van de operators zelf. Ernstige verstoringen zijn er in 2016 gelukkig niet geweest. De continuïteit van de netwerken en diensten is goed.

Verder in deze Staat van de Ether onder meer:

– Experimenteren met 5G – Het frequentiegebruik van de Luchtverkeersleiding Nederland – Agentschap Telecom in de ruimte: over satellieten en telecommunicatie – Krijg je werkelijk een liter benzine, als je bij de pomp een liter benzine tankt? – Hoeveel karaat zit er echt in 18 karaats ring? – Telecommunicatie in het aardbevingsgebied De Staat van de Ether staat vanaf 8 juni online.

Over Agentschap Telecom

Agentschap Telecom waarborgt de beschikbaarheid van moderne en betrouwbare telecommunicatie in en voor Nederland. Agentschap Telecom is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en tevens deelnemer van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving.