XBRL coming out party

Donderdag 9 september organiseren Forum Standaardisatie, NOiV (Nederland Open in Verbinding), SBR (Standard Business Reporting), XBRL Nederland en ECP-EPN:

XBRL coming out party
donderdag 9 september 2010
12.30 – 17.30 uur (inclusief inloop lunch en borrel)
locatie: Nieuwegein Business Center

Tijdens deze middag wordt u bijgepraat over de XBRL standaard die sinds 18 maart jl. op de lijst van open standaarden voor pas toe of leg uit van het Forum Standaardisatie staat.

Overheidsorganisaties kiezen bij vernieuwing van ICT diensten voor de open standaarden die op deze lijst zijn opgenomen. Dit biedt duidelijkheid voor de overheid, sofwareleveranciers en administratie- en accountantskantoren. Binnen de overheid wordt XBRL nu ondermeer gebruikt door de Waterschappen en in het Standard Business Reporting Programma (SBR Programma).

Er zijn nu al een aantal organisaties aan de slag met XBRL. In de nabije toekomst zullen veel meer organisaties met XBRL te maken krijgen en daarvoor organiseren we deze middag. Hoe ga je aan de slag met XBRL? Bij wie moet je zijn als je vragen hebt of meer wilt weten? Naast aansprekende voorbeelden uit de praktijk geven ook sprekers als Rob Kuipers (Rijksregisseur SBR) en Steven Luitjens (directeur Logius) meer context aan de standaard en de mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

XBRL is een op XML gebaseerde open standaard voor het samenstellen en elektronisch uitwisselen van financiële rapportages. Het grote voordeel van XBRL is efficiency en transparantie: het maakt het vastleggen van gegevens en het samenstellen en uitwisselen van (financiële) rapportages makkelijker. XBRL wordt toegepast in rapportagestromen tussen bedrijven en overheid, maar is ook toepasbaar in rapportageprocessen tussen overheden onderling en bedrijven onderling.
 

Het programma vindt u hier.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een mail te sturen naar anuskha.soerahi@noiv.nl o.v.v. XBRL-coming out party.
Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos.