World Computer Congress - WCC 2012

Van 24 tot en met 26 september a.s. heeft in Amsterdam het 22ste World Computer Congress, het WCC 2012, plaats. Deelnemers van ECP ontvangen korting op de toegangsprijs!

Het congres heeft als motto ‘Towards an innovative, secure and sustainable information society’, en wordt georganiseerd door het Nederlands Genootschap van Informatici (NGI) en de International Federation for Information Processing (IFIP).

ECP is partner van dit congres en adviseert de organisatie over de discussies rond bepaalde onderwerpen en over een aantal maatschappelijke vraagstukken die in het programma zijn opgenomen. In het Comité van Aanbeveling heeft onder anderen zitting dr Alexander Rinnooy Kan (lid Raad van Advies ECP en voorzitter Sociaal-Economische Raad).

Hoofdthema’s van het congres zijn innovatie, de veiligheid van IT en duurzaamheid. De veiligheid en betrouwbaarheid van internet en andere ICT-toepassingen zijn eveneens speerpunten van ECP. Naast ‘technologie en veiligheid/vertrouwen’ krijgt een breed scala aan andere maatschappelijke onderwerpen aandacht, onder meer e-skills, sociale media, privacybescherming, de ‘digital divide’, onderwijs, de werkplek in 2020, duurzame energie, de rol van ICT in de voedselketen enzovoort.
 
Het congres heeft een kleurrijk palet aan internationale sprekers. Van ministers en beleidsmakers tot sleutelfiguren uit de academische wereld en uit de industrie. Sprekers als Brent McLean (CTO eBay NE), Jeroen Tas (CIO Philips), Karsten Gerloff (Free Software Foundation) en Robert D. Atkinson (Amerikaanse denktank ITIF, hoogleraar Rik Maes (UvA) en Wouter Bos (KPMG, voormalige vicepremier Nederland) buigen zich over de vraag hoe onze maatschappij er in 2020 uit zal zien onder meer op het vlak van innovatie, veiligheid en duurzaamheid.

 

Het WCC belicht vele innovatieve trends in IT:
• Big data: hoe organiseer je de toenemende vloedgolf aan informatie zodat je renderende analyses kunt maken?
• Trust: begrijpen we nog wat we creëren? Systemen worden steeds complexer, worden de risico’s niet te groot?
• Workforce: wat betekenen de ontwikkeling en toepassing van innovatieve technieken en producten voor de skills van de IT-professional?
• Smart cities: hoe voorzie je in smart energy en smart mobility?
• Cloudcomputing.

 

Meer informatie op: www.wcc-2012.org. Deelnemers van ECP betalen € 750,- in plaats van €900,- als toegangsprijs. Hiervoor dient u de volgende registratie code op uw registratieformulier in te vullen: WCCXY319

Op de website www.wcc-2012.org vindt u meer informatie over het programma met Special Sessions.