Workshop Samenwerkende Catalogi 23 februari 2018

Op een aantal plaatsen in Nederland wordt gewerkt aan datacatalogi. Zo werkt KOOP aan een nieuw toepassingsprofiel van DCAT ten behoeve van data.overheid.nl en werkt Geonovum aan een vernieuwd toepassingsprofiel voor geo-DCAT. Andere ontwikkelingen zijn de stelselcatalogus voor de Omgevingswet, verrijking van de stelselcatalogus voor de basisregistraties en een nieuwe omgeving voor Aqoulex. In alle gevallen gaat het om catalogi op basis van webstandaarden, met meer of minder diepgang:

  • De basis voor al deze catalogi is DCAT (DCAT-NL en/of geo-DCAT-NL).
  • Meer diepgang wordt verkregen door toevoegen van een taxonomie met de begrippen en waardenlijsten in het domein van iedere dataset die in een catalogus wordt beschreven. Dit geldt bijvoorbeeld voor Aquolex. Dit gebeurt op basis van SKOS.
  • De informatie in de catalogus kan worden verbreed door ook het informatiemodel voor een dataset te beschrijven. Het MIM (Metamodel voor InformatieModellen) is hiervoor een goede basis. Een model op basis van dit MIM kan worden beschreven in UML of in SHACL voor wat betreft de datastructuur, aangevuld met LDQV voor wat betreft de kwaliteitsattributen. De stelselcatalogus voor de Omgevingswet en de stelselcatalogus voor de basisregistratie beschrijven ook dit soort metadata.
  • De provenance van al deze elementen kan worden beschreven in PROV-O.

Om een stelsel van samenwerkende catalogi te kunnen realiseren zijn behalve voor DCAT ook toepassingsprofielen nodig voor SKOS, het MIM en PROV-O. Doelstelling van deze werksessie is om een basis te leggen voor deze toepassingsprofielen. PLDN organiseert op 23 februari aanstaande een workshop over samenwerkende catalogi. ECP is partner van het platform en biedt ondersteuning bij de organisatie hiervan. Datum: 23 februari 2018 Tijd: 10:00-16:00 uur Locatie: Nog te bepalen Aanmelden: Aanmeldformulier workshop

Programma

9:30 -10:00 – Ontvangst 10:00 – 10:15 – Aftrap: overzicht wat er speelt en doelstelling van deze werksessie (Arjen Santema, product owner stelselcatalogus Omgevingswet) 10:15 – 11:30 – Presentaties van de verschillende ontwikkelingen (nog in te vullen) 11:30 – 12:30 – DCAT toepassingsprofiel voor een stelsel van samenwerkende catalogi 12:30 – 13:00 – Lunch 13:00 – 14:45 – Workshop in twee groepen:

  • SKOS toepassingsprofiel voor een taxonomie met begrippen en waardenlijsten
  • MIM toepassingsprofiel voor een gegevensstructuur met informatiemodellen en waardenlijsten

14:45 – 15:00 – Tea-break 15:00 – 15:30 – Toevoegen provenance met PROV-O 15:30 – 16:00 – Wrap-up en vervolgafspraken