Workshop Digivaardigheden in de zorg

Verschillende rapporten laten zien dat digitale vaardigheden van medewerkers in de zorgsector achterblijven. Een gebrek aan de juiste ICT-vaardigheden is één van die belemmeringen die een brede implementatie van technologische toepassingen in de zorg verhinderen.

Het Doorbraakproject ‘De zorg ontzorgd met ICT’ focust op die brede implementatie, met name voor de zelfredzaamheid bij ouderen thuis met behulp van ICT. Daarom organiseert het doorbraakproject (een samenwerking van het ministerie van VWS, EZ, ECP, ZonMw) samen met V&VN (verpleegkundigen en verzorgenden) en Actiz (zorginstellingen) op 2 december een workshop Digitale vaardigheden in de zorg.

Deze workshop is bedoeld als start van een beweging die de digitale vaardigheden in de langdurige zorg op peil gaat brengen. Een beweging die wordt gedragen door een breed netwerk van belanghebbenden die, over de grenzen van hun eigen organisatie heen, bij willen dragen.

Opzet workshop

De workshop gaat van start met vier inleidingen. Aanjager van de doorbraak Dik Hermans verzorgt de inleiding en gaat in op de innovatieve ontwikkelingen,  Lies van Gennip (Nictiz) trekt conclusies uit de e-health monitor, Erik de Vries licht zijn onderzoek naar digitale vaardigheden in de zorg toe met bijbehorende toekomstprofielen. Tot slot zal Roy Tomeij ervaringen van het programma digivaardig met ons delen.

De inleidingen zijn een aftrap om aan de slag te gaan. We gaan in werkgroepen uiteen, natuurlijk om elkaar te leren kennen en kennis te delen: wie heeft goede voorbeelden, wie loopt tegen een gebrek aan digitale vaardigheden in de organisatie aan, bij verzorgers of juist bij patiënten? Maar nog belangrijker is…

Doelstelling

…dat deze workshop een startbijeenkomst is. Omdat er op het gebied van digitale vaardigheden in de zorg nog veel te doen is willen we gezamenlijk komen tot een netwerk van personen met de wil om iets toe te voegen én met een actieagenda voor 2015. Wat zijn de grootste problemen, hoe kunnen ze aangepakt worden en wat kan het netwerk van aanwezigen daar aan bijdragen?

Workshop Digitale vaardigheden in de zorg
Dinsdag 2 december 2014
14.00- 17.00 (met borrel na)
Beaxtrix Theater, Utrecht 

Voor wie?

  • Zorginstellingen (HR-managers of opleiders)
  • Verpleegkundigen en verzorgenden: V&VN, aangesloten partijen, etc,
  • Ouderen, patiënten ed: NPCF, Ouderenbond,
  • Bestuur: VWS, SZW, EZ, BZK, ZiN
  • ICT-aanbieders: oa: Focuscura, KPN, Unit4, NEDAP, Pink, ….
  • Gemeenten: DSA, VNG, individuele gemeenten
  • Kennisinstellingen: Vilans, HAN, UT, NICTIZ etc.

U kunt zich aanmelden via deze link.