Workshop Digitale Economie Europa

Namens het Ministerie van Economische Zaken en ECP | Platform voor de Informatiesamenleving nodigen we u van harte uit voor een stakeholdersbijeenkomst Digitale Economie Europa op donderdagochtend 11 juni aanstaande. Deze bijeenkomst start om 9.00 uur bij Societeit de Witte in Den Haag en eindigt om 13.00 uur, met aansluitend een lunch.

Doel van de bijeenkomst is om perspectieven van marktpartijen en andere stakeholders te inventariseren op het gebied van de digitale economie in Europa. Wat is uw input ten behoeve van Europees beleid: wat moet/kan Europa doen aanvullend op nationaal beleid? De plannen van de Commissie-Juncker op dit gebied worden binnenkort vastgesteld en gepresenteerd. Zie hiervoor onder andere het persbericht. Het Ministerie van EZ heeft een inventarisatie van onderwerpen gemaakt die spelen en gaat hierover graag met u in gesprek.

Onder anderen Robert-Jan Smits (directeur-generaal Research and innovation), Gerard de Graaf (directeur Strategie DG Connect) en Paul Timmers (directeur Cybersecurity) van de Europese Commissie geven deze ochtend een presentatie over de Europese agenda ‘Digital Single Market’.

Het volledige programma kunt u hier bekijken.

Aanmelden
Op dit moment is het niet meer mogelijk om u in te schrijven via het inschrijfformulier. Mocht u zich willen aanmelden dan kunt u contact opnemen met Jan Willem Scholten via janwillem.scholten@ecp.nl

Hopende u te kunnen begroeten op 11 juni, met vriendelijke groet,

Het Ministerie van Economische Zaken en ECP