Werkconferentie Digivaardig in de Zorg

Graag nodigen wij u uit voor de vierde werkconferentie Digivaardig in de Zorg op dinsdag 16 april 2019. In de zorg zijn digitale vaardigheden hard nodig, dat komt naar voren in de eHealth-monitor en wordt steeds breder gedragen. ECP heeft daarom in 2015 de coalitie digivaardig in de zorg opgericht. Een bottom-up beweging waar mensen uit verschillende onderdelen van de zorg kennis uitwisselen en vooral gezamenlijk activiteiten vormgeven, die de zorg meer digivaardig maken. In de afgelopen jaren zijn hier verschillende activiteiten ontwikkeld zoals bijvoorbeeld een online cursus, een zelftest en de i-nurse folder. De coalitie richt zich op vijf categorieën: digivaardige patiënt, zorgmedewerker, ICT-er, leiders en de zorg opleidingen. Tijdens de bijeenkomst op 16 april, in Utrecht, zal de landelijke kennissite Digivaardig in de Zorg officieel worden gelanceerd voor de sectoren ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Ook zal er uitgebreid aandacht zijn voor de activiteiten van de werkgroepen binnen Digivaardig in de Zorg, zo kijken we naar de rol van de ICT-medewerker binnen een zorgorganisatie, vertellen we over de voortgang bij leiderschap in de zorg en kijken we wat de nationale inclusiebeweging voor zorggebruikers kan betekenen. De werkconferentie is tevens ook een uitstekend moment om binnen dit innovatieve netwerk nieuwe contacten op te doen en bestaande contacten te onderhouden. Deze bijeenkomst is een initiatief van ECP| Platform voor de Informatiesamenleving.

Programma

13.00 – 13.30  Inloop 13.30 – 13.35  Welkom door dagvoorzitter Lea Bouwmeester 13.35 – 13.45 Opening Gelle Klein Ikink , directeur Innovatie en Zorgvernieuwing 13.45 – 14.15  Drie werkgroepen vertellen over de voortgang 14.15 – 14.35  Quiz: hoe digivaardig bent u eigenlijk? 14.35 – 14.55  Twee werkgroepen vertellen over de voortgang 14.55 – 15.45  Pauze met activiteit 15.45 – 16.10  Interactie met de zaal naar aanleiding van de activiteit in de pauze 16.10 – 16.30  Toelichting op de kennissite digivaardig in de zorg door Suzanne Verheijden en Daniël Tijink 16.30 – 16.45  Lancering van de kennissite digivaardig in de zorg voor VVT en VG 16.45 – 17.45  Borrel Werkbijeenkomst ‘Digivaardig in de Zorg’ Datum: dinsdag 16 april 2019 Tijd: 13.00-16.45 uur, inclusief inloop en aansluitend een borrel Locatie: CitySense, St. Jacobsstraat 12, 3511 BS Utrecht

Aanmelden

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier. Na aanmelding rekenen wij op uw komst. Wij zien u graag op dinsdag 16 april 2019.