WCIT 2010

Van 25 tot en met 27 mei 2010 vindt het World Congress on Information Technology (WCIT) plaats in de Rai Amsterdam.

Tijdens dit wereld congres dat iedere twee jaar wordt georganiseerd, komen uit meer dan tachtig landen ruim tweeduizend captains of industry, regeringsleiders en wetenschappers bijeen. De deelnemers bespreken op wereldniveau de uiteenlopende toepassingsmogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie. In 2010 wordt dit wereldcongres gehouden in Amsterdam. Als gastland wil Nederland daar uitdragen dat ons land de maatschappelijke en de economische waarde van ICT als groot beschouwd en dat het bevorderen van technologische innovaties hoog op de agenda heeft staan.

Het thema van WCIT 2010 is Challenges of Change. In de negen tracks ligt de focus op het inzetten van ICT om nu en in de nabije toekomst maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden (zoals klimaatverandering, mobiliteitstoename, stijgende zorgkosten, energiebesparing,  watermanagement). Deze tracks zijn: Creative Industries, Cyber Security & Safety, E-Government, E-Health, Energy, Mobility, Sharing Space, Water en E-Inclusion.

E-Inclusion richt zich op het gebruik van informatie- en communicatietechnologie om maatschappelijke participatie te bevorderen en economische vooruitgang te boeken, en zo de merites van ICT alle segmenten van de samenleving te laten bereiken. Overheden wereldwijd, evenals de Europese Commissie in haar ICT-agenda, streven er bovendien naar dat niemand in de informatiesamenleving buitengesloten raakt door onvoldoende vaardigden om volwaardig mee te kunnen doen. Voor de invulling van de track E-Inclusion is ECP-EPN verantwoordelijk.

Het WCIT 2010 wordt gehost door ICT~Office en medegeorganiseerd door het ministerie van
Economische Zaken en de gemeente Amsterdam en wordt ondersteund door de Europese
Commissie.
 

Lees ook het artikel: WCIT2010 eInclusion als uitdaging
Zie ook www.wcit2010.com