Tweede partnerbijeenkomst Alert Online op 2 juli – vol ideeën de zomer in!

Op donderdag 2 juli aanstaande vindt de tweede netwerkbijeenkomst plaats voor partners en belangstellenden van Alert Online, de landelijke bewustwordingscampagne over cybersecurity. Alle partijen zijn welkom – zowel zij die al bezig zijn met de uitwerking van hun ideeën als zij die nog niet precies weten wat ze gaan doen en op zoek zijn naar inspiratie. Zo gaan we vol ideeën de zomer in!

De eerste netwerkbijeenkomst op 21 mei j.l. in Den Haag vormde een drukbezochte aftrap van Alert Online 2015. Inmiddels is ECP in samenwerking met allerhande partners druk bezig met het invullen van een eerste opzet van het programma voor de campagne. Deze opzet zal op 2 juli worden gepresenteerd en toegelicht. Ook zullen de hoofdpartners van Alert Online zich op 2 juli presenteren en wat vertellen over hun insteek dit jaar. Verder zullen we op zoek gaan naar haakjes voor het thema van dit jaar: digitaal verantwoord ondernemen en het MKB.

Daarnaast gaan we graag met elkaar in gesprek om tips en input t.b.v. campagneactiviteiten te verzamelen. Wat kunnen andere partners van de aanpak uit voorgaande jaren leren? Welke ideeën sloegen goed aan en waarom? Wat zijn valkuilen die voorkomen moeten worden? We gaan tijdens deze sessie proberen om partijen die elkaar zouden kunnen ondersteunen gericht met elkaar in contact te laten komen.

ECP en de NCTV zullen wederom als gastheer optreden. Praat mee en meld u aan voor:

Partnerbijeenkomst Alert Online
Donderdag 2 juli 2015
15.00 – 17.00 uur
Seats2meet Utrecht CS, Moreelsepark 65, 3511 EP Utrecht

Aanmelden
Aanmelden voor dit event kan tot uiterlijk 25 juni, door middel van een e-mail naar alertonline@ecp.nl onder vermelding van naam, functie en organisatie.

We hopen een groot aantal campagnepartners en andere belangstellenden op 2 juli te mogen begroeten!