Tafel Vergunningvrij gebruik en Telekwetsbaarheid

Het Ministerie van Economische Zaken en ECP nodigen u graag uit om mee te praten over de toekomst van het frequentiebeleid.

Het huidige Nederlandse frequentiebeleid is gebaseerd op de nota frequentiebeleid 2005. Deze nota is recentelijk geëvalueerd door KWINK groep, een extern onafhankelijk bureau. De conclusies en aanbevelingen van de evaluatie, en onderzoek naar (onder meer) de impact van het Internet Of Things, vormen het startpunt voor het formuleren van nieuw beleid. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) gaat een visie ontwikkelen op de toekomst van het frequentiebeleid en wil daar alle stakeholders graag bij betrekken.

Er worden tot en met het voorjaar 2016 ronde tafel sessies georganiseerd over verschillende deelthema’s. Op dinsdag 8 december starten we met de eerste sessie van de ronde tafel over vergunningvrij frequentiegebruik en de vraagstukken daarbij, bijvoorbeeld dat de maatschappij steeds afhankelijker wordt van draadloze communicatie zoals Wi-Fi. Deze eerste bijeenkomst is bedoeld om de opvattingen en aandachtspunten van stakeholders te inventariseren. Die zullen dan de basis bieden voor een gedeelde probleembeschrijving. In vervolgsessies zal gewerkt worden aan mogelijke oplossingen en conclusies ten behoeve van het nieuwe frequentiebeleid. Vanuit het ministerie zullen Ramon Rentmeester en Maarten van Kesteren de tafel voorzitten. Achtergrondinformatie over deze sessie vindt u in de factsheet in de bijlage.

Datum: Dinsdag 8 december 2015 Start: 13:30 (inloop vanaf 13:00)

Borrel: 17:00- 18:00

Locatie: New Babylon in Den Haag (naast het centraal station)

Aanmelden is verplicht en kan via info@ecp.nl. Per organisatie kunnen maximaal twee vertegenwoordigers deelnemen.