Tafel Innovatie in frequentie(management)

Op naar een toekomstbestendig frequentiebeleid:
Het huidige Nederlandse frequentiebeleid is gebaseerd op de nota frequentiebeleid 2005. Deze nota is recentelijk geëvalueerd door KWINK groep, een extern onafhankelijk bureau. De conclusies en aanbevelingen van de evaluatie, en onderzoek naar (onder meer) de impact van het Internet Of Things, vormen het startpunt voor het formuleren van nieuw beleid. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) gaat een visie ontwikkelen op de toekomst van het frequentiebeleid en wil daar alle stakeholders graag bij betrekken.

  • Rapport Evaluatie Nota Frequentiebeleid 2005 & Kamerbrief 
  • Rapport Internet of Things in the Netherlands 

In het Nationaal Frequentiebeleidsoverleg (NFO) van 7 oktober 2015 heeft de aftrap plaatsgevonden. Komende maanden kunnen stakeholders inbreng leveren aan vier ‘ronde tafels’ die samen een breed veld bestrijken. Daarna zal het ministerie de visie verwoorden in een nieuwe nota frequentiebeleid 2016.