Symposium SaaS Cloud Netwerk

Op 22 mei zijn er verkiezingen voor een nieuw Europees Parlement en komend najaar komt er een geheel nieuwe Europese Commissie. Wat betekent dat voor de nog lopende processen voor nieuwe Europese regelgeving op het gebied van privacy en dataprotectie en wat zijn de mogelijke gevolgen voor de Trans-Atlantische onderhandelingen op dat gebied? Is er eigenlijk iets Europees aan de ‘cloud’, hoe paradoxaal zijn ‘lokale’ cloudoplossingen en bestaat er zoiets als een Nederlandse Cloud industrie? Biedt Europa kansen en welke zijn dat dan?

Op woensdag 9 april 2014 organiseert het SaaS Cloud Netwerk van Nederland ICT haar jaarlijkse symposium op Universiteit Nyenrode. Het dagvoorzitterschap is in handen van Michiel de van der Schueren, voorzitter van het SaaS Cloud netwerk.

Programma

12.30 uur

Ontvangst met koffie, thee en lunchbuffet

13.10 uur

Welkomstwoord en introductie, 
Michiel de van der Schueren

13.20 uur

Pim Bilderbeek: Het Nederlandse cloud landschap; nu, morgen en in de toekomst

Met een gemiddelde verwachte jaarlijkse groei van 29% en een marktomvang van meer dan 1 miljard Euro in 2016 kunnen Nederlandse ICT bedrijven de publieke cloud niet negeren. Maar hoe volwassen is de Nederlandse cloud nu eigenlijk? Wat zijn de kansen en bedreigingen en wat zijn de kritieke succesfactoren voor cloudleveranciers?

13.55 uur

Frank van Dam: Welke kansen biedt het “Cloud for Europe” project van de Europese Commissie voor de aanbieders van clouddiensten? 

Welke kansen biedt het “Cloud for Europe” project van de Europese Commissie voor de aanbieders van clouddiensten en wat is de relatie van de cloudstrategie van de Rijksoverheid met de Europese cloudstrategie? Past een “Closed Governmental Cloud” in een globale netwerkomgeving? 

14.30 uur

Korte pauze

15.00 uur

Ron Tolido: Paradoxale voornemens en technologische kansen (in English) 

Is er technologisch gezien iets Europees aan de cloud en op welke activiteiten zou Europa zich kunnen richten? Waar zijn we eigenlijk goed in en waarop kan worden voortgebouwd? Is het gebruik van meer OS in combinatie met de bestaande cloud infrastructuur een wenkend perspectief en hoe paradoxaal kan een ‘lokale’ cloud zijn?

15.35 uur

Jacob Kohnstamm (onder voorbehoud): Europese dataprotectie en de toezichthouder

Het beschermen van persoonsgegevens heeft in de hedendaagse samenleving een grote politieke en economische relevantie. Nieuwe Europese regelgeving op het gebied van privacy en dataprotectie en bestaande Trans-Atlantische tegenstellingen op dat gebied zorgen voor zeer dynamische ontwikkelingen bij de verdere vormgeving van het beleid.

16.10 uur

John Higgins: European regulations and red flags for IT Industry (in English)

Wat betekenen de aanstaande Europese verkiezingen in mei en de komst van een nieuwe Europese Commissie dit najaar voor de komende regelgeving over privacy en databescherming en de Trans-Atlantische onderhandelingen daarover? Wat zijn de hoofdpijndossiers voor de ICT industrie en hoe voorkom je onwerkbare situaties?

16.45 uur

Paneldiscussie met Ron Tolido en John Higgins

17.15 uur

Afronding en netwerkborrel

 

Doelgroep

Dit symposium is bedoeld voor:
– de ICT-professionals, CEO’s, CTO’s en productmanagers van softwarebedrijven en clouddienstverleners;
– overheidsvertegenwoordigers die zich willen oriënteren op de toekomstige ontwikkelingen; 
– Kamerleden en andere politieke ambtsdragers die met deze onderwerpen te maken hebben.

Datum en locatie

U bent van harte welkom op woensdag 9 april 2014 van 12.30 uur tot 18.00 uur. De ontvangst (met broodje) is vanaf 12.30 uur. Rond 17.15 uur is er een netwerkborrel. De locatie is het Pfizer Auditorium van het Albert Heijn & De Rooij gebouw aan de Nyenrode Business Universiteit te Breukelen. Een routebeschrijving is te vinden op www.nyenrode.nl onder ‘contact’ of via deze link.  

Aanmelden

De bijeenkomst is voor leden van Nederland ICT gratis toegankelijk. Overige geïnteresseerden betalen € 150,- p.p. (excl. BTW). U kunt zich aanmelden tot 6 april 2014 via onderstaande link. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw deelname. Zodra u de bevestiging heeft ontvangen, staat u definitief ingeschreven.

Ja, ik meld me aan voor het Symposium op 9 april 2014

Nee, ik ben verhinderd op 9 april 2014

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Klomp, tel. (0348) 49 38 34 ofledenzaken@nederlandict.nl 
U kunt uw vragen over het SaaS Cloud Netwerk of onderwerpen voor het SaaS Cloud Netwerk delen met de SaaS Cloud groep op LinkedIN. Wilt u zich aanmelden? Volg deze link!