Symposium Kinderen, seks en internet

Digivaardig & Digibewust organiseert op 18 januari 2011 samen met Meldpunt Kinderporno, stichting Mijn Kind Online en het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel een symposium rond het thema ‘Kinderen, seks en internet’.

 

• Wat maken kinderen online mee op het gebied van relaties en seks?
• Wat zijn daar de gevolgen van?
• Wat is normaal seksueel gedrag?
• Wanneer is het over de grens of risicovol?
• Wat doen politie en justitie?
• Wat betekent de kennis die er nu is voor de praktijk van de opvoeder?

 

Laat u bijpraten door sprekers uit wetenschap en praktijk en leg nieuwe contacten!

 

De ochtend is plenair, onder voorzitterschap van Justine Pardoen. Corinne Dettmeijer-Vermeulen, de Nationaal Rapporteur Mensenhandel, opent het symposium. Pedro de Bruyckere (lector Arteveldhogeschool Gent) vertelt wat jongeren allemaal online doen. Jochen Peter (Universiteit van Amsterdam) geeft inzicht in hoe vaak jongeren internetpornografie gebruiken en welke gevolgen dit heeft voor bijvoorbeeld seksuele attitudes en (riskant) seksueel gedrag.

 

Themasessies
‘s Middags vinden er in twee blokken zes verschillende themasessies plaats, met o.a. aandacht voor ‘normaal’ seksueel gedrag van jongeren, maar ook de gevolgen van sexting, de politie op internet en de werkwijze van loverboys. Het doel van de dag is te komen tot inzichten, handvatten, oplossingen die je nodig hebt in de ondersteuning van ouders en kinderen en de internetopvoeding.

 

Voor wie
Alle voorlichters over kinderen en internet, hulpverleners, jeugdwerkers, opvoedkundig medewerkers van CJG’s, GGD-en, zorgcoördinatoren, mentoren en andere docenten, sprekers op ouderavonden, mediacoaches, cyberouders enz. zijn van harte welkom.

 

Aanmelden
Toegang is gratis. U kunt zich aanmelden via info@digivaardigdigibewust.nl

 

Meer informatie
Het programma vindt u hier. Bezoek voor meer informatie www.digivaardigdigibewust.nl.