Symposium Cloud Computing

Tijdens dit symposium op 19 mei aanstaande geven overheid, bedrijfsleven én de Europa Commissie hun visie op de trust aspecten van Cloud Computing.

 

Er bestaan twijfels over het waarborgen van privacy en  toegankelijkheid van de data, waardoor de maatschappelijke acceptatie en een breed gebruik van clouddiensten stagneren.  Kunnen gebruikers er zeker van zijn dat hun data altijd toegankelijk blijven en dat ze met weinig moeite en kosten kunnen overstappen naar een andere leverancier? Kunnen gebruikers erop vertrouwen, dat hun data goed beveiligd zijn en niet misbruikt zullen worden?

 

Deze en andere vragen komen aan bod tijdens het symposium. Daarnaast worden verschillende relevante ontwikkelingen belicht en wordt de mogelijke impact op het vertrouwen van de consument afgewogen. Er zijn presentaties vanuit het bedrijfsleven, de overheid en de Europese Unie. Zo verzorgd Frank van der Wal (IBM) een introductie en licht Marnix Dekker (European Network and Information Security Agency (ENISA)) het rapport ‘Cloud Computing, Benefits, Risks and Recommendations for the  Information society’ toe.
 

Debatteert u mee met onder anderen Brigitte van der Burg (Tweede Kamerlid VVD) Alexandra Schless (voorzitter Eurocloud in Nederland en managing director TelecityGroup) Christian van ’t Hof, senior onderzoeker Rathenau Instituut) over de trustaspecten van Cloud Computing?

 

Kom naar het symposium:

 

Trust aspecten van Cloud Computing
donderdag 19 mei 2011
15.00-17.00 uur
Nieuwspoort te Den Haag

 

Cloud Computing is overigens ook een van de onderwerpen op het Internet Governance Forum (IGF)dat van 27-30 september plaatsvindt in Nairobi, Kenia . In dit kader worden de uitkomsten van dit symposium ook gebruikt voor het project Nationaal Internet Governance Forum. Zie ook www.nligf.nl

 

Lees hier het verslag van het symposium.