Strategische sessie: ‘Nederlandse wensen voor een nieuwe Europese digitale economie’

Op maandag 11 december vindt van 13:45 tot 18:00 uur de bijeenkomst ‘Nederlandse wensen voor een nieuwe Europese digitale economie’ plaats bij Nieuwspoort in Den Haag. ECP I Platform voor de InformatieSamenleving en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nodigen u graag uit om in dialoog te gaan over de agenda van het (digitaal) economisch beleid van de nieuwe Europese Commissie (2024-2029).

Thematiek

Nederland is in de ban van de nationale verkiezingen. Maar in 2024 vinden óók belangrijke verkiezingen plaats: die voor het Europees Parlement! Hierop volgt in september het aantreden van een nieuwe Europese Commissie. Digitalisering is in het huidige Europese beleid een belangrijk speerpunt.

De nieuwe Europese Commissie gaat eind 2024 aan de slag, maar achter de schermen wordt nu al over de agenda nagedacht. Daarom is het van belang dat Nederland tijdig inbreng levert op de voor ons land belangrijke onderwerpen. Kernthema’s voor de digitale economie zijn: economische weerbaarheid, de uitrol van Europese digitale wetten, het Europees telecombeleid, kunstmatige intelligentie, cyberveiligheid en digitale vaardigheden. Maar ook over het overkoepelende verhaal van innovatiekracht, concurrentievermogen en (digitale) open strategisch autonomie wordt in Brussel al druk gespeculeerd.

De afgelopen jaren is er veel regelgeving gemaakt in Europees verband en er volgt meer. Welke accenten wil Nederland daarbij leggen rond de invulling, de uitvoering of met betrekking tot nieuwe thema’s en technologieën? Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bereidt deze inbreng samen met andere departementen voor en wil tijdens een reeks bijeenkomsten graag met u in gesprek over de Nederlandse inbreng. Hieronder vindt u het programma van de eerste sessie op 11 december met als onderwerp ‘Nederlandse wensen voor een nieuwe Europese digitale economie’.

Programma

13:45

Inloop

14:15

Welkom en inleiding Dagvoorzitter Arie van Bellen, Algemeen directeur – ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

14:25

Welkomstwoord
Michiel Boots, Directeur-generaal Economie en Digitalisering – Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

14:30

Overzicht EU regelgeving m.b.t. digitalisering en presentatie Digital Rulebook
Lisa Vermeer, Senior beleidsmedewerker Digitale Economie – Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

14:50

Paneldiscussie
Michiel Steltman, Directeur – DINL (Digitale Infrastructuur Nederland)
Bart Bierens, Senior-jurist en hoogleraar – Rabobank | Radboud Universiteit
Tim Leerdam, Senior Manager, Cybersecurity & Data Protection – EY
Joko Tenthof van Noorden, Director Payment Services and Head of Governance Risk & Control – Exact
Sharon Doornenbal, Manager Public Affairs – bol.

15:40

Pauze

16:00

Presentatie: Open, strategisch, autonoom of afhankelijk, hoe maken we de afweging?
Dieuwertje Toereppel, Senior beleidsmedewerker Economische Weerbaarheid en veiligheid – Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

16:20

Reacties van belanghebbenden in de zaal en discussie met het publiek o.l.v. de dagvoorzitter

16:50

Wrap up

17:00

Netwerkborrel

18:00

Einde bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst gelden de Chatham House Rules.

Aanmelden

Let op: U dient zich aan te melden op twee plekken. Meld u aan via de aanmeldbutton én op de Nieuwspoort website. Neem s.v.p. de bevestiging van Nieuwpoort met de QR code op uw telefoon of uitgeprint mee naar Nieuwspoort en tevens uw identiteitsbewijs.

11-12-2023 13:45 - 18:00 Nieuwspoort, Den Haag aanmelden