In gesprek over: Transparantie van algoritmes - bedrijfsleven

Hoe kunnen we in een samenleving met steeds meer complexe en ondoorzichtige algoritmes onze (on- en offline) grondrechten beschermen en borgen? Transparantie is hier het sleutelwoord. Dat is één van de conclusies uit het onderzoeksrapport Algoritmes en Grondrechten van de Universiteit Utrecht, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  Op maandag 3 december gaan ECP en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties graag met vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven in gesprek over de aanpak van de bescherming van grondrechten bij digitalisering. Meld u nu aan!

Seminar: ‘Transparantie van algoritmes’

Datum: Maandag 3 december 2018 Tijd: 13.00-16.00 uur, met aansluitend een borrel Locatie: 7AM, Den Haag

Programma

Bekijk het programma via deze link. Het programma is verdeeld in vier subsessies. Graag ontvangen wij via het inschrijfformulier uw voorkeur. Op 29 november vindt eenzelfde sessie plaats met wetenschappers en experts. Op 3 december borduren wij voort op de opbrengsten van die sessie. Daarbij gaan we uit van oplossingsrichtingen als explainable Artificial Intelligence (AI), ethics-by design, afwegingskader transparantie en audits op algoritmes. Doelgroep en aanmelden Deze bijeenkomst is specifiek voor het bedrijfsleven. Deelname is kosteloos. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. Na aanmelding rekenen wij op uw komst. NB: Gezien het beperkt aantal plaatsen, is het mogelijk dat niet iedereen kan deelnemen aan het seminar. Dit hoort u dan tijdig van ons.