Seminar The Internet of Things II: The end of the world (as we know it)?

Op 25 juni aanstaande organiseert ECP, in samenwerking met NL IGF, een seminar over de ingrijpende veranderingen in de informatiesamenleving waarin de vraag of er een noodzaak bestaat om te komen tot nieuwe normen en standaarden centraal staat. Dit seminar maakt tevens onderdeel uit van de reeks die ECP organiseert over de aanstaande digitale samenleving. Deel 1 ‘Internet of Things: Conditio humana in transitie’ vindt plaats op 28 mei 2015 en onderzoekt de (op)komst van IoT vanuit een ethische en meta-juridische invalshoek. 

In het seminar ‘The Internet of Things II: The end of the world (as we know it)?’ gaan de sprekers en panelleden samen met u op zoek naar een antwoord op de vraag of de impact die de digitaliserende samenleving heeft op de sociale en economische verhoudingen in ons land, een fundamenteel debat op maatschappelijk en politiek niveau nodig heeft over hoe wij ons als samenleving positioneren ten opzichte van de veranderingen. Zaken als ethiek, techniek, nieuwe normen en standaarden en wetgeving komen daarbij aan de orde. Wat maakt dit onderwerp nu zo urgent?

De wereld om ons heen is aan enorme veranderingen onderhevig. Sommige kunnen we zien, andere liggen verstopt in een wereld van intelligente verbindingen, glasvezel, randapparatuur en software, inclusief algoritmen waarvan de kracht om data te analyseren met de week toeneemt. Het internet zelf wordt intelligenter. Dit alles resulteert in een hyper-geconnecteerde wereld waarin kennis en uitvindingen telkens sneller worden gedeeld, hetgeen leidt tot snellere verbeteringen en doorbraken op veel, verschillende terreinen: bv. gezondheidszorg, robotica, domotica, Artificiële Intelligentie, vervoer, surveillance, profiling, adverteren, apps, etc. Het leidt eveneens tot disruptie van arbeidsmarkten en business modellen. Dit is op zich niet uniek. Wat uniek is voor deze tijd is de snelheid van adoptie van nieuwe technieken, die weinig tijd overlaat voor reflectie. 

De reacties op deze veranderingen zijn zeer verschillend. Sommigen zien enkel bedreigingen (“the end of the world”), anderen enorme kansen (“but I feel fine”). Feit is dat deze ontwikkelingen niet zullen stoppen, sterker, deze processen gaan zich verder ontwikkelen, verbeteren en zullen nog sneller gaan in de nabije toekomst. Er is een consensus dat wij op weg zijn naar een nieuw tijdperk: het digitale tijdperk. Maar hoe raakt dit aan groei en een inclusieve samenleving voor allen?

Bekijk hier het volledige programma en het achtergrond document. 

Seminar Internet of Things II: The end of the world (as we know it)?
donderdag 25 juni 2015
14.00-17.00 uur
7AM, Buitenhof 47, Den Haag 

Aanmelden  
U kunt zich aanmelden voor dit seminar via het online inschrijfformulier aan de rechterkant op deze pagina. Na aanmelding rekenen wij op uw komst. U ontvangt een week van tevoren een bevestiging.  

ECP organiseert dit seminar in samenwerking met NL IGF. NL IGF zal een zelfde workshop organiseren op het Internet Governance Forum in Brazilië medio november.