Seminar Smartphone en tablet: uitdagingen voor online veiligheid in het mobiele ecosysteem

Op 1 december werden de deelnemers tijdens dit seminar bijgepraat over de nieuwe verhoudingen in de mobiele wereld. In hoeverre is mobiel internet anders? Wie draagt welke verantwoordelijkheid?  Is het noodzakelijk op een andere wijze samen te werken en informatie te delen?

Gaf voorheen je computer of misschien je laptop je alleen toegang tot internet, tegenwoordig surfen we met het zelfde gemak met onze smartphone of tablet het internet op. Het internet wordt voor iedereen en overal toegankelijk, mobiel internet. Maar hoe veilig is dit mobiele internet voor de eindgebruiker? En wat zijn de consequenties voor mobiele aanbieders? Zij werden ook ISP en kregen direct en indirect te maken met de aanbieders van nieuwe diensten, maar ook met cyber security issues. Wie zijn die nieuwe spelers op de mobiele markt en wat zijn de gevolgen voor de consumenten of toezichthouders? Wat zijn de onderlinge verhoudingen tussen de spelers in het mobiele ecosysteem? Waar kan een eindgebruiker terecht met klachten en een toezichthouder voor informatie, want wie is nu waar voor verantwoordelijk?

 

Deze ‘nieuwe’ mobiele eindgebruiker die voortaan overal en altijd online is neemt nieuwe kansen voor aanbieders van diensten en voor vergaande innovaties met zich mee. Maar helaas biedt het ook de ruimte voor innovaties met een negatieve impact waardoor de anti-abuse community voor een aantal grote uitdagingen komt te staan: Hoe staat het met de veiligheid van netwerken en eindgebruikers in de mobiele wereld ? Voor welke uitdagingen staat men? In hoeverre heeft een mobiele aanbieder invloed op online beveiligingskeuzes in het mobiele ecosysteem? Welke lessen kunnen we trekken uit het (‘vaste’) verleden, maar zijn ze wel van toepassing? Bieden de bestaande structuren de mogelijkheid om adequaat te reageren en informatie te delen door middel van samenwerking?

Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens het seminar.

 

Bekijk hier het complete programma.

De presentaties kunt u hieronder nalezen: